Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów w Powiecie Tarnogórskim

organizator:

Starostwo Powiatowe w Powiecie Tarnogórskim

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2016
wartość stypendium: 1000 zł

Stypendia dla studentów w Powiecie Tarnogórskim

Do 31 sierpnia w kancelarii Starostwa Powiatowego (ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.

O stypendia starać się mogą studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 a dodatkowo musi on wykazać się innymi osiągnięciami (sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub praca w wolontariacie). O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia.

Stypendium może otrzymać student, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. uzyskał w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium średnią ocen co najmniej 4,8,
 2. udokumentuje wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, działalności artystycznej, sportowej lub społecznej,
 3. nie powtarza roku studiów,
 4. nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki i jest wypłacane w dwóch transzach. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 1000 zł.

Wniosek o przyznanie Stypendium należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

ADRES:

Kancelaria Starostwa Powiatowego

Ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat.tarnogorski.pl

Kontakt

Kancelaria Starostwa Powiatowego
Ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 381-37-71
kancelaria@tarnogorski.pl
www.powiat.tarnogórski.pl

Dokumenty

do pobrania