Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

organizator:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2015

Stypendia dla studentów Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej jest wsparcie materialne:
 • studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,
 • wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa, w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (1%) oraz z wpłat i darowizn.
Szczegóły zawiera regulamin funduszu stypendialnego SKEF (regulamin i wnioski dla studentów lub wnioski dla wychowanków domów dziecka dostępne są na SKEF charytatywny/fundusz stypendialny). Zainteresowane osoby proszone są o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z regulaminem funduszu stypendialnego SKEF. Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 31 października 2015 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając dokumenty na adres (liczy się data stempla pocztowego):
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81- 472 Gdynia, ul. Legionów 126, z dopiskiem: Fundusz Stypendialny.
Pytania dotyczące funduszu stypendialnego prosimy kierować do Iwony Karmasz 58 624-98-76 ; e-mail: ikarmasz@skef.pl.
Informacje pochodzą ze strony www.skef.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81- 472 Gdynia
tel. 58 624 98 76
ikarmasz@skef.pl
www.skef.pl