Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów obcokrajowców studiujących w woj. małopolskim

organizator:

Krakowski Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 04.11.2016

Stypendia dla studentów obcokrajowców studiujących w woj. małopolskim

Krakowski Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” otrzymał środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji, w ramach „Regionalnego Programu Stypendialnego na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów w Małopolsce”. Program ten ma na celu poprawę szans edukacyjnych, a także promocję i rozwój talentów studentów w województwie małopolskim. Przeznaczony jest dla osób pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł brutto. Pomoc stypendialna przyznana jest na okres 9 miesięcy. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, w listopadzie i w grudniu.

W celu uzyskania stypendium osoba ubiegająca się o pomoc powinna dostarczyć udokumentowany wniosek stypendialny wraz podaniem, życiorysem, ksero paszportu, ksero Karty Polaka (dla osób posiadających) oraz inne wymagane dokumenty. Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane od 30 września do 4 listopada. Obowiązuje data wpływu do biura Oddziału. Wniosek wraz z informacją o wymaganych załącznikach jest dostępny w siedzibie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Rynek Główny 14 (Dom Polonii) lub na www.swp.krakow.pl. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.

Kandydat do stypendium musi spełnić co najmniej następujące warunki:
1) w przypadku osób rozpoczynających studia, wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 3,50,
2) w przypadku osób kontynuujących studia, wykazać się uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 4,00.
Osoby ubiegające się o stypendium powinni legitymować się zaświadczeniem o podjęciu studiów na uczelni wyższej znajdującej się na terenie województwa małopolskiego. Osoby powtarzające rok nie mogą ubiegać się o stypendium – wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe.

Informacji na temat uzyskania stypendium udziela Biuro Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków, tel. 12 422 43 55, 12 422 61 58, e-mail: biuro@swp.krakow.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.swp.krakow.pl

Kontakt

Biuro Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Dom Polonii Kraków
Rynek Główny 14
31- 008 Kraków
tel. 12 422 43 55, 12 422 61 58
biuro@swp.krakow.pl
www.swp.krakow.pl

Dokumenty

do pobrania