Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów medycyny od powiatu chełmińskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.10.2020

Stypendia dla studentów medycyny od powiatu chełmińskiego

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIII/99/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego, informuje o możliwości ubiegania się o ww. stypendium.

Stypendium może być przyznane studentowi spełniającemu łącznie poniższe warunki:

 • jest studentem dowolnego roku studiów, kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego na uczelni wyższej mającej siedzibę na terenie Polski,
 • w chwili składania wniosku i w okresie pobierania stypendium jest studentem kształcącym się na uczelni wyższej na kierunku: lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • w chwili składania wniosku i w okresie pobierania stypendium nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
 • nie ma ukończonego 26 roku życia,
 • ma stałe zameldowanie na terenie powiatu chełmińskiego podczas składania wniosku jak i w czasie przyznania i pobierania niniejszego stypendium,
 • w okresie, na który zostało przyznane studentowi stypendium, o którym wyżej mowa, student nie pobiera innego stypendium wypłacanego przez Powiat Chełmiński.

O kolejności przyznania stypendiów decydują wyniki w nauce, tj. wysokość średniej ocen za poprzedni rok szkolny/akademicki, a w przypadku porównywalnej średniej ocen (różnica do 0,5) za poprzedni rok szkolny/akademicki pierwszeństwo w przyznaniu stypendium otrzymuje student wyższego roku studiów.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa wniosek wraz z załącznikami na wymaganym formularzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Zgodnie z przyjętym regulaminem wnioski o przyznanie stypendium dla studentów należy składać do dnia 10 października każdego roku.

Regulamin określający rodzaj, kryteria i sposób przyznawania ww. stypendium, jego wysokość, warunki wypłacania oraz warunki zwrotu stypendium są dostępne w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie, pokój nr 19, ul. Harcerska 1, na stronie internetowej: www.powiat-chelmno.pl w zakładce – Stypendia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce Uchwały.

Informacje pochodzą ze strony: powiat-chelmno.pl

 

Kontakt

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 24 30
d.cwik@powiat-chelmno.pl
www.powiat-chelmno.pl