Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów medycyny od powiatu chełmińskiego 2022

organizator:

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.10.2022

Stypendia dla studentów medycyny od powiatu chełmińskiego 2022

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/146/2021 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego, informuje o możliwości ubiegania się o ww. stypendium.

Stypendium może być przyznane studentowi spełniającemu łącznie poniższe warunki:

 • w chwili składania wniosku i w okresie pobierania stypendium jest studentem kształcącym się na uczelni wyższej na kierunku: lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego;
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • w chwili składania wniosku i w okresie pobierania stypendium nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego;
 • nie ma ukończonego 26 roku życia;
 • ma stałe zameldowanie na terenie powiatu chełmińskiego podczas składania wniosku jak i w czasie przyznania i pobierania niniejszego stypendium;
 • w okresie, na który zostało przyznane studentowi stypendium, o którym wyżej mowa, student nie pobiera innego stypendium wypłacanego przez Powiat Chełmiński.

O kolejności przyznania stypendiów decydują wyniki w nauce, tj. wysokość średniej ocen za poprzedni rok szkolny/akademicki, przy czym średnia ocen będzie brana pod uwagę do dwóch miejsc po przecinku.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium składa w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie wniosek wraz z załącznikami na wymaganym formularzu – stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania ww. stypendium.

Zgodnie z przyjętym regulaminem wnioski o przyznanie stypendium dla studentów należy składać do dnia 10 października każdego roku.

Regulamin określający rodzaj, kryteria i sposób przyznawania ww. stypendium, jego wysokość, warunki wypłacania oraz warunki zwrotu stypendium wraz z drukiem wniosku są dostępne w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie, pokój nr 19, ul. Harcerska 1 i na stronie internetowej: www.powiat-chelmno.pl w zakładce – Stypendia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce Uchwały.

Stypendium ma formę pieniężną i jest przyznawane na okres 10 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 31 lipca następnego roku kalendarzowego. Wysokość stypendium wynosi 500 zł brutto miesięcznie. Stypendia przyznawane są co roku w ramach środków finansowych określonych przez Radę Powiatu Chełmińskiego w uchwale budżetowej na dany rok. Złożenie wniosku o stypendium nie gwarantuje jego przyznania.

Informacje pochodzą ze strony: powiat-chelmno.pl

Inne stypendia dla studentów dostępne są na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie
ul. Harcerska 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 24 30
starostwo@powiat-chelmno.pl
www.powiat-chelmno.pl