Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów KUL działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół KUL Zarząd Główny w Lublinie

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 25.10.2018

Stypendia dla studentów KUL działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Pomoc stypendialna w ramach „Programu Stypendialnego dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” jest skierowana do studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskim Jana Pawła II, studiujących na studiach stacjonarnych dziennych.

Kryteria przyznania stypendium:
1. Szczególne, bezinteresowne zaangażowanie na rzecz społeczności uniwersyteckiej na różnych płaszczyznach: kulturalnej, sportowej, pomocy koleżeńskiej, działalność na rzecz promocji Uniwersytetu i innych.
2. Kryterium wspomagające: W razie dużej ilości zgłoszeń i trudności w wyborze ze względu na podobną skalę zaangażowania, Fundator może poprosić wybrane osoby o przedstawienie dokumentów pokazujących wysokość dochodu na osobę w rodzinie (wymagane dokumenty określa załącznik do regulaminu).

Tryb przyznania stypendium
1. Kandydata może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna. Kandydat może zgłosić sam siebie. W przypadku, gdy zgłasza osoba druga/podmiot, kandydat musi swoim podpisem zaakceptować zgłoszenie go do stypendium.

2. Terminy składania wniosków:
a). stypendium na semestr zimowy: 25 października
b). stypendium na semestr letni: 25 lutego

Formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały do wglądu) należy złożyć osobiście w biurze Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL (ul. Chopina 29, 20-023 Lublin) z dopiskiem: „Program Stypendialny dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie (do pobrania poniżej).

Informacje pochodzą ze strony tpkul.pl

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół KUL Zarząd Główny w Lublinie
ul. Chopina 29
20-023 Lublin
tel. 81 532 64 32
tpkul@kul.pl
tpkul.pl

Dokumenty

do pobrania