Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego

organizator:

Dział Nauczania UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 20.10.2015

Stypendia dla studentów I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego

O stypendium mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i spełniają jeden z warunków:
 • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej,
 • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.
 • Więcej informacji o stypendium oraz Regulamin Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków można znaleźć TUTAJ.
Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:
 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do regulaminu Funduszu (link do formularza),
 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady;
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat właściwej jednostki.
 • Lista ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz odpowiadających im przedmiotów kwalifikacyjnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym w UJ w roku 2015/2016, uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków
Dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauczania UJ (ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony www.promocja.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Nauczania UJ
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. 12 663 3953
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.promocja.uj.edu.pl