Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów i doktorantów w Lublinie

organizator:

ydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Stypendia dla studentów i doktorantów w Lublinie

Gmina Lublin realizuje „Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów” – pomoc materialna w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin.
Powyższa uchwała wraz z załącznikami, w tym z regulaminem i wnioskiem o przyznanie stypendium, jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Lublin.
Wnioski o przyznanie przyznanie stypendium na rok akademicki 2014/2015 będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w terminie od 1 do 31 października 2014r., w godzinach od 7.30 do 15.30.
Stypendium naukowe może być przyznane, studentowi zamieszkałemu na terenie  Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
 1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych,
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.
Stypendium naukowe może być przyznane, doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
 1. jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia,
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski,
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 7 i pod numerem tel. 81 466 39 82.
formularz wniosku w wersji edytowalnej oraz tekst ujednolicony uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. można znaleźć na stronie: um.lublin.eu
Informacje pochodzą ze strony: um.lublin.eu

Kontakt

ydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
Lublin


um.lublin.eu