Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie70
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • inne12
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów – Gdańsk

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Stypendia dla studentów – Gdańsk

Młodzi i wykształceni ludzie, którzy aktywnie uczestniczą w codziennym życiu Gdańska i są jego ambasadorami również za granicą, to wielki skarb. Oni – odnosząc liczne sukcesy – w sposób szczególny aktywnie promują swoje miasto.

Jak co roku gdańscy studenci mogą ubiegać się o stypendia Prezydenta Miasta Gdańska. W ubiegłym roku akademickim stypendiami Prezydenta Miasta Gdańska uhonorowano 107 osób. Na wsparcie wschodzących talentów i osób aktywnie uczestniczących w życiu miasta w ubiegłym roku budżetowym Miasto Gdańsk zarezerwowało 768 tys. zł, zaś w tegorocznym budżecie blisko 1401 tys.
Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

Stypendia dla studentów „krok po kroku”:

 • zapoznaj się z regulaminem wybranego stypendium (zamieszczonym na stronie przy ogólnym opisie poszczególnych typów stypendiów)
 • sprawdź czy spełniasz określone w regulaminie wymagania
 • zrób listę potrzebnych dokumentów
 • pobierz odpowiedni wniosek i wypełnij go
 • zgromadź pozostałe dokumenty
 • kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do: Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9, pok. 304 lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA, o które w tym roku mogą ubiegać się studenci:

1. roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska

 • szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium – regulamin (plik do pobrania poniżej)
 • termin składania wniosków: do15 października br.
 • wniosek o przyznanie stypendium (plik do pobrania poniżej)

Stypendium naukowe jest przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9 (potwierdzoną przez uczelnię) oraz spełniają warunki określone w § 1 Regulaminu.

2. jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne

 • szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium – regulamin (plik do pobrania poniżej)
 • termin składania wniosków: do 15 października br.
 • wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium na studia zagraniczne (plik do pobrania poniżej)

Jednorazowe stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą i spełnia warunki określone w § 1 Regulaminu.

3. jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia

 • szczegółowe informacje o warunkach uzyskania stypendium – regulamin (plik do pobrania poniżej)
 • termin składania wniosków: do 15 października br.
 • wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium za wybitne osiagniecia (plik do pobrania poniżej)

Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów i spełnia warunki wskazane w § 1 Regulaminu.
Procedura przyznawania stypendiów rocznych i jednorazowychwięcej

UWAGA:
Wnioski, które nie spełniają wymagań są odsyłane kandydatowi bez rozpatrzenia.
Szczegółowe informacje o warunkach i wymogach formalnych jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o wybrane stypendium zostały opisane w załączonych regulaminach.


Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9,
pok. 304, godz. 8.00-16.00
lub Kancelaria Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

Kontakt telefoniczny:

* insp. Elżbieta Marek, tel. 58 323 67 19

Informacje pochodzą ze strony www.gdansk.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
tel. 58 323 67 19
edukacja@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl