Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów Akademii L. Koźmińskiego 2020

organizator:

Fundacja Koźmińskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Stypendia dla studentów Akademii L. Koźmińskiego 2020

Student Akademii Leona Koźmińskiego może ubiegać się o przyznanie dwóch rodzajów stypendiów naukowych – „PLATINIUM” i „GOLD”. Wnioski należy składać do 31 października 2020 roku.

O przyznanie stypendium „PLATINIUM” ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat
 • studiów jednolitych magisterskich i w roku akademickim 2019/2020osiągnął średnią arytmetyczną 5,00.
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.

Stypendium przekazywane jest przez okres 10 miesięcy od października 2020 do lipca 2021 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na osobiste konto stypendysty przesłane do Fundacji Koźmińskich.

O przyznanie stypendium „GOLD” ubiegać się może student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem II lub III roku studiów I stopnia lub studentem II roku studiów II stopnia, bądź studentem II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich
 • w roku akademickim 2019/2020 osiągnął średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99;
 • nie powtarzał dotychczas żadnego semestru/roku studiów i uzyskał wpis na kolejny rok studiów.
 • posiada udokumentowane (referencje, certyfikaty, zaświadczenia, opinie etc.– warunkiem koniecznym jest załączenie skanów dokumentów podczas aplikowania o stypendium na stronie internetowej) wyróżniające osiągnięcia naukowe lub organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2019/2020, i/lub działalność w zakresie wolontariatu na rzecz organizacji społecznych.

Stypendium przeznaczone jest na dofinansowanie czesnego. Wysokość stypendium jest uzależniona od spełnienia powyższych warunków i przekazywana jest jednorazowo do 10 grudnia 2020 roku na indywidualne konto ALK studenta.

Wniosek o stypendium należy złożyć w terminie do 31 października 2020 roku wyłącznie elektronicznie pod linkiem zamieszczonym na stronie internetowej. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium może być przyznane studentowi, który nie otrzymuje w roku akademickim 2020/2021innych stypendiów od Fundacji Koźmińskich. Stypendia nie łączą się.

Warunkiem wypłaty stypendium jest obecność studenta, któremu przyznano stypendium na uroczystym rozdaniu stypendiów. Nieobecność studenta na tej uroczystości powoduje cofnięcie stypendium. W uzasadnionych i wcześniej zgłoszonych przypadkach Zarząd Fundacji może usprawiedliwić nieobecność studenta na uroczystym rozdaniu stypendiów.

Podstawą wypłaty stypendium jest posiadanie statusu studenta. Jeżeli stypendysta utraci status studenta, ostatnia rata stypendium realizowana jest za miesiąc, w którym utracił status studenta.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: fundacja.kozminski.edu.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe oferty stypendiów, nie tylko naukowych.

Kontakt

Fundacja Koźmińskich
ul. Jagiellońska 59 .m pok. A16
03-301 Warszawa
tel. 22 519 24 80
fundacja@kozminski.edu.pl
www.fundacja.kozminski.edu.pl

Dokumenty

do pobrania