Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla sportowców z Zamościa

organizator:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.12.2011

Stypendia dla sportowców z Zamościa

Prezydent Miasta Zamość ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za okres od 01.01 do 30.12.2011 rok.

Stypendium sportowe przeznaczone jest dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie miasta Zamość oraz zamieszkałym w Zamościu.

Zasady przyznawania stypendiów:
Stypendium może otrzymać zawodnik  biorący udział we współzawodnictwie sportowym w  dyscyplinach olimpijskich sportu, które wchodzą w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 • zajął co najmniej 3 miejsce na Mistrzostwach Polski,
 • zajął co najmniej 5 miejsce na  Mistrzostwach Europy,
 • zajął co najmniej 8 miejsce na Mistrzostwach Świata lub igrzyskach olimpijskich,
 • otrzymał powołanie do kadry Polski w danej kategorii wiekowej w grach zespołowych.

Przy ocenie wniosku stypendialnego pod uwagę brane będą osiągnięcia sportowe, uzyskane przez zawodnika w zawodach sportowych, odbywających się w roku składania wniosku o stypendium sportowe.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w kopertach zamkniętych ( z napisem „ Wniosek o przyznanie stypendium sportowego” oraz imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy), osobiście lub przesłać w terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku do godziny 15.30 , wyłącznie na druku wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały , do:
Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość
22 – 400 Zamość
ul. Rynek Wielki 1 , p. Nr 2
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Liczy się data wpływu wniosku do siedziby Wydziału, a nie data nadania przesyłki.

Stypendia  są przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, a w przypadku gdy jest niepełnoletni przez jego prawnego opiekuna lub klubu sportowego, którego jest on członkiem.

Wniosek powinien zawierać :

 • Imię i Nazwisko osoby proponowanej do nagrody lub wyróżnienia
 • opis okoliczności uzasadniających przyznanie nagrody lub wyróżnienia
 • uzyskany wynik sportowy
 • czas i miejsce jego uzyskania
 • inne okoliczności.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

 • oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego stowarzyszenia
 • zobowiązanie zawodnika do informowania prezydenta o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki
 • opinia klubu sportowego o wywiązywaniu się przez zawodnika z wykonania obowiązku reprezentacji kraju lub klubu na zawodach sportowych
 • oświadczenie podatkowe
 • PIT2C

Informacje na temat naboru wniosków jak również druki wniosków znajdują się w załącznikach do ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość : www.bip.zamosc.um.gov.pl ( ogłoszenia) oraz w siedzibie  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość , ul. Rynek Wielki 1, tel. 84/ 677 24 54.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.zamosc.um.gov.pl.

Kontakt

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość
ul. Rynek Wielki 1, p. Nr 2
22 - 400 Zamość
tel. 84 677 24 54

www.bip.zamosc.um.gov.pl