Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci78
 • absolwenci22
 • doktoranci16
 • naukowcy8
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne15
 • sportowe19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie7
 • lubuskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd64
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla pierwszoklasistów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Słupsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Stypendia dla pierwszoklasistów

Warunki aplikacji

Stypendia dla wszystkich pierwszoklasistów!     

Rada Powiatu Słupskiego uchwaliła na sesji w dniu 28 kwietnia regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat słupski.

Oznacza to, że każdy uczeń klasy pierwszej trzech powiatowych szkół: Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce i Zespołu Szkół Technicznych w Ustce, w roku szkolnym 2009/2010, niezależnie skąd pochodzi – z miasta Słupska czy powiatu słupskiego, jeżeli podejmie naukę w tych szkołach, będzie uczęszczał na zajęcia, na koniec pierwszego semestru osiągnie średnią ocen – w liceum i technikach 3,5, w szkołach zawodowych – 3,0, w drugim semestrze otrzyma stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, które będzie mógł łączyć z innymi stypendiami. Stypendium takie będzie otrzymywał maksymalnie przez 6 miesięcy.

Intencją powiatu jest poprzez takie stypendia zachęcić młodzież do podejmowania nauki w szkołach powiatowych, umożliwić uczniom lepszy start w nowym środowisku oraz motywować do nauki i obecności na zajęciach lekcyjnych. Jednym z warunków otrzymania stypendium, poza średnią ocen, jest bowiem nie opuszczenie bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej w semestrze, a także pilnowanie się, by z żadnego przedmiotu nie mieć na koniec semestru oceny niedostatecznej, nie otrzymać nagany od dyrektora szkoły czy wychowawcy klasy i mieć ocenę z zachowania nie niższą niż dobra.

Przyznawaniem uczniom stypendiów zajmą się dyrektorzy szkół, po zapoznaniu się z opinią Szkolnej Komisji Stypendialnej, którą sami powołają. Stypendia będą wypłacane do dnia 15 każdego miesiąca w formie gotówkowej lub przelewem na wskazany rachunek bankowy. Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z Komisją Stypendialną będzie mógł jednak pozbawić ucznia stypendium, jeżeli ten rażąco naruszy statut szkoły, opuści się w nauce lub bez usprawiedliwienia nie będzie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych.

Ponadgimnazjalne szkoły powiatu słupskiego przygotowały dla uczniów w klasach pierwszych w roku szkolnym 2009/2010 ponad 650 miejsc, gdyby zatem wszyscy pierwszoklasiści spełnili warunki regulaminu na otrzymanie stypendium w II semestrze, to powiat musiałby wyasygnować z własnych środków tylko na tej jeden rodzaj stypendiów blisko 400 tys. zł. I powiat słupski jest na to przygotowany.

 

Informacje pochodzą ze strony www.powiat.slupsk.pl

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk