Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • socjalne4
 • artystyczne17
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla pierwszoklasistów w województwie podkarpackim

organizator:

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 23.09.2016

Stypendia dla pierwszoklasistów w województwie podkarpackim

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół zawodowych) w roku szkolnym 2016/2017.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez wnioskodawcę (dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną) wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia, który spełnia następujące kryteria:

– jest uczniem klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017,

– mieszka na stałe na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie tego województwa,

– nie otrzymuje w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej,

– uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,00 w roku szkolnym 2015/2016,

– uzyskał średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów ( z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00,

– ma odpowiedni dochód na osobę w rodzinie (określony dokładnie w regulaminie),

– uzyskał łącznie co najmniej 170% z pierwszej i drugiej części sprawdzianu szóstoklasisty lub uzyskał łącznie co najmniej 170 % z egzaminu gimnazjalnego z:

a) matematyki oraz języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony)

b) nauk przyrodniczych oraz języka obcego (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Dodatkowym atutem będą szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

Wniosek należy wypełniać w generatorze wniosków, który będzie dostępny od 9 do 23 września 2016 roku. Następnie wersję wydrukowaną (z własnoręcznymi  podpisami) należy złożyć w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu. Wniosek musi być złożony w kopercie, opisanej zgodnie z wzorem dostępnym w regulaminie.

ADRES:

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

ul. Lisa Kuli 13, pokój nr 24

35-025 Rzeszów

Informacje pochodzą ze strony: www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl

LINKI:
Generator wniosków

Kontakt

Departament Edukacji, Nauki i Sportu
ul. Lisa Kuli 13
35-025 Rzeszów
tel.: (17) 747 59 40
dek@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin