Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Lublinie

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Lublinie

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (projekt stypendialny).
1. Stypendium może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.
2. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.
3. Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:

1). film;
2). literatura;
3). muzyka;
4). sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
5). taniec;
6). teatr.
4. Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:

1). animacji kultury;
2). organizacji wydarzeń kulturalnych;
3). edukacji kulturalnej i artystycznej;
4). wydawnictw kulturalnych;
5). zarządzania kulturą;
6). badań nad kulturą.

5. Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
6. Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.
7. W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.

Stypendium nie może być przyznane na:
1). realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
2). zakupy środków trwałych;
3). dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

Terminy naborów:

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednich formularzach w siedzibie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury w następujących terminie: do 31 października 2017 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy.

Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin właściwej do spraw kultury.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem przyznawania stypendiów.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
Ewelina Pszczoła: epszczola@lublin.eu, 81 466 3714
Iwona Rusinek: irusinek@lublin.eu, 81 466 3705

Informacje pochodzą ze strony lublin.eu

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin

20-112 Lublin
tel. 81 466 3714, 81 466 3705

lublin.eu

Dokumenty

do pobrania