Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla obywateli krajów rozwijających się w Polsce – kierunki techniczne

organizator:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.07.2013

Stypendia dla obywateli krajów rozwijających się w Polsce – kierunki techniczne

O stypendium mogą ubiegać się cudzoziemcy, obywatele krajów rozwijających się (lista krajów, dostępna jest pod poniższym linkiem) zamierzający rozpocząć studia doktoranckie od roku  akademickiego 2013/14 lub już je odbywający. W przypadku tych ostatnich wymagane jest, aby  studiowali na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców oraz nie ponosili kosztów  kształcenia. Językiem studiów jest zasadniczo język polski ale za zgodą uczelni przyjmującej  możliwe są studia w innym języku.
Wnioski na stypendia winny być składane do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej za pośrednictwem szkoły wyższej przyjmującej cudzoziemca na studia
doktoranckie do dnia 5 lipca 2013 r.
Do kwestionariusza (do pobrania ze strony BUWiWM ) konieczne jest dołączenie:
 • kopii dyplomu (wraz z suplementem) ukończenia studiów magisterskich w Polsce bądź kopii dyplomu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich w państwie jego wydania (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • wstępnej zgody na przyjęcie (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);
 • opinii dwóch samodzielnych pracowników naukowych (w tym co najmniej jednego z Polski);
 • życiorysu wraz z listem motywacyjnym;
 • kopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (dotyczy osób już studiujących w Polsce lub posiadających ważną wizę).
O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 31 lipca 2013 r.
Informacje pochodzą ze strony www.buwiwm.edu.pl

Kontakt

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
www.buwiwm.edu.pl