Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla naukowców z Białorusi

organizator:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci, naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2021

Stypendia dla naukowców z Białorusi

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie zapraszają do składania wniosków o 3 stypendia badawcze w okresie 1 lutego – 31 grudnia 2021 roku (wniosek może obejmować do 11 miesięcy z możliwością przesunięcia w czasie oraz przedłużenia). Stypendia są przeznaczone dla badaczy i badaczek z Białorusi, pozbawionych możliwości pracy w swoim zawodzie i kraju. Pobyt w Warszawie ma na celu umożliwienie im przygotowania wniosków w konkursach na dłuższe projekty badawcze finansowane przez instytucje badawcze w Polsce i innych krajach.

Procedura

Kandydaci proszeni są o złożenie projektów badawczych (do 10.000 znaków ze spacjami w języku angielskim, polskim lub niemieckim) wraz z pismem przewodnim, zwięzłym życiorysem naukowym i opisem aktualnej sytuacji zawodowej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) w formie elektronicznej na adres dhi@dhi.waw.pl. Wspólna komisja ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych rozmów z kandydatami w razie potrzeby. Termin zgłoszeń pisemnych upływa 15 stycznia 2021 roku.

Warunki i obowiązki

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę konkursową, otrzymają stypendium w wysokości 4.500 PLN dla doktorantów (aspirantów) i 6.500 PLN dla naukowców z tytułem odpowiadającym stopniowi doktora (tj. kandydata nauk) oraz zakwaterowanie w pokojach gościnnych IH PAN w czasie pobierania stypendium. W szczególnych przypadkach możliwe jest zakwaterowanie także członków rodzin Stypendystów przez cały okres albo część tego okresu. Stypendyści będą zobowiązani do regularnego uczestnictwa w pracach naukowych w ramach zakładów, pracowni i projektów badawczych IH PAN i NIH zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Wyniki

Decyzje wspólnej komisji IH PAN i NIH zostaną podane do wiadomości Kandydatów w ciągu tygodnia od zamknięcia konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: ihpan.edu.pl

Inne stypendia dla doktorantów i naukowców można znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
tel. 22 831 02 61
dhi@dhi.waw.pl
ihpan.edu.pl