Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów w Dąbrowie Górniczej

organizator:

Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.08.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów w Dąbrowie Górniczej

Zdolni uczniowie mieszkający w Dąbrowie Górniczej mogą ubiegać się o stypendia od Urzędu Miasta.

Do wniosku o stypendium uczniowie muszą dołączyć poświadczenie o średniej ocen za miniony rok szkolny i uwierzytelnione przez szkołę dokumenty potwierdzające osiągnięcia w minionym roku szkolnym.

Uczniowie dostają stypendium na jeden rok szkolny (10 miesięcy), które wypłacane jest w maksymalnej wysokości 200 zł miesięcznie. Stypendia przyznawane są uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którzy mieszkają na terenie Dąbrowy Górniczej.

Stypendium może być przyznawane uczniom legitymującym się średnią ocen w kwalifikacji końcoworocznej co najmniej 5,0, którzy ponadto są finalistami i laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać rady pedagogiczne szkół i placówek, dyrektorzy instytucji, rodzice lub opiekunowie prawni (w przypadku osób niepełnoletnich), a także sami pełnoletni kandydaci.

Wnioski kandydatów do stypendium w przypadku uczniów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21.

Wnioski przyjmowane są do 15 sierpnia 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.dabrowa-gornicza.pl

LINKI:
Regulamin

Kontakt

Wydział Oświaty Urzędu Miasta
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 295 68 35
um@idabrowa.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek