Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla najlepszych studentów z gminy Chełmża 2022

organizator:

Urząd Gminy Chełmża

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.10.2022

Stypendia dla najlepszych studentów z gminy Chełmża 2022

Do 10 października studenci z Gminy Chełmża mają czas, aby ubiegać się o stypendium.
Stypendium zostanie przyznane wyłącznie pięciu studentom z listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen z egzaminów.
Studenci osiągający wybitne wyniki sportowe, rangi mistrzowskiej lub międzynarodowej, otrzymają stypendium niezależnie od średniej ocen. Dodatkowym kryterium poza wynikami w nauce branym pod uwagę przy przyznawaniu stypendium będą osiągnięcia sportowe, działalność społeczna, wolontariat lub osiągnięcia w konkursach. Stypendium może otrzymać student, który spełnia warunki określone w Gminnym programie stypendialnym.
Gminny program skierowany jest do studentów odbywających studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, w trybie studiów dziennych.
O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który poza tym, że na stałe mieszka w Gminie Chełmża, nie ukończył 25 lat i zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia. Wysokość przyznanego stypendium wynosi miesięcznie 250 zł i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy tj. w okresie od października 2022 r. do lipca 2023 r.
W celu ubiegania się o stypendium, student powinien złożyć wniosek na obowiązującym formularzu razem z wymaganymi załącznikami: zaświadczeniem z uczelni potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce oraz wszelkie dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia studenta. Zaświadczenie powinno zawierać informację o średniej ocen z egzaminów uzyskanych na zakończenie I i II semestru w roku ubiegania się o stypendium, bez uwzględnienia ocen z ćwiczeń.
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie komisja powołana przez Wójta Gminy Chełmża.
Wnioski należy składać w terminie od 26 września 2022 r. do 10 października 2022 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 11 (I piętro budynku).
Więcej informacji nt. stypendium można uzyskać pod tel. 56 6756019.

Informacje pochodzą ze strony: www.facebook.com

Pozostałe oferty stypendiów dla studentów znajdziesz w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży
ul. Paderewskiego 11
87-140 Chełmża
tel. 56 675 60 19
info@gminachelmza.pl
www.gminachelmza.pl