Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla najlepszych studentów studiujący na nyskich uczelniach wyższych

organizator:

Urzą Miejski w Nysie - Biuro Obsługi Inwestora i Promocji

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.10.2013

Stypendia dla najlepszych studentów studiujący na nyskich uczelniach wyższych

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Nysa w formie stypendiów:

 • mieszkaniowego
 • naukowego.

Przewidziana w uchwale pomoc materialna w formie stypendium mieszkaniowego  przysługuje :

 • studentom studiów stacjonarnych pierwszego roku studiującym na uczelniach w Nysie, zamieszkałym na stałe w odległości nie mniejszej niż 20 km od miasta Nysa i mieszkającym w okresie objętym przyznanym stypendium na terenie Gminy Nysa w wynajętym mieszkaniu, stancji lub akademiku.
 • Stypendium mieszkaniowe wypłacane będzie po upływie danego miesiąca, w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy należący do studenta.
 • Stypendium mieszkaniowe przysługuje studentowi raz w życiu, przez okres jednego roku akademickiego, niezależnie od ilości uczelni oraz ilości kierunków, na których student studiuje.

Przewidziana w uchwale pomoc materialna w formie stypendium naukowego przysługuje:

 • studentom innym niż studenci I roku – posiadającym średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane zgodnie z wnioskiem, nie niższą niż 4,60;
 • w przypadku studentów I roku – wytypowanym  przez uczelnię studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informację pochodzą ze strony: www.nysa.eu

Kontakt

Urzą Miejski w Nysie - Biuro Obsługi Inwestora i Promocji
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
tel. 77 40 80 522
promocja@www.nysa.pl
www.nysa.eu