Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci34
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne5
 • sportowe21
 • artystyczne15
 • muzyczne8
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd29
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla najlepszych studentów studiujący na nyskich uczelniach wyższych

organizator:

Urzą Miejski w Nysie - Biuro Obsługi Inwestora i Promocji

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.10.2013

Stypendia dla najlepszych studentów studiujący na nyskich uczelniach wyższych

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Nysa w formie stypendiów:

 • mieszkaniowego
 • naukowego.

Przewidziana w uchwale pomoc materialna w formie stypendium mieszkaniowego  przysługuje :

 • studentom studiów stacjonarnych pierwszego roku studiującym na uczelniach w Nysie, zamieszkałym na stałe w odległości nie mniejszej niż 20 km od miasta Nysa i mieszkającym w okresie objętym przyznanym stypendium na terenie Gminy Nysa w wynajętym mieszkaniu, stancji lub akademiku.
 • Stypendium mieszkaniowe wypłacane będzie po upływie danego miesiąca, w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy należący do studenta.
 • Stypendium mieszkaniowe przysługuje studentowi raz w życiu, przez okres jednego roku akademickiego, niezależnie od ilości uczelni oraz ilości kierunków, na których student studiuje.

Przewidziana w uchwale pomoc materialna w formie stypendium naukowego przysługuje:

 • studentom innym niż studenci I roku – posiadającym średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane zgodnie z wnioskiem, nie niższą niż 4,60;
 • w przypadku studentów I roku – wytypowanym  przez uczelnię studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informację pochodzą ze strony: www.nysa.eu

Kontakt

Urzą Miejski w Nysie - Biuro Obsługi Inwestora i Promocji
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
tel. 77 40 80 522
promocja@www.nysa.pl
www.nysa.eu