Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla Młodych Twórców w II półroczu 2012 r.

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku, Biuro Kultury i Ochrony Zabytków

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.04.2012

Stypendia dla Młodych Twórców w II półroczu 2012 r.

Biuro Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przypomina, że do 30 kwietnia 2012r. wszyscy młodzi twórcy, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku (w drugim półroczu 2012 r.).

Stypendia przeznaczone są dla osób działających na terenie miasta Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia. O stypendia artystyczne, na różne projekty, można starać się wielokrotnie.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1. dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon/e-mail, kopię dyplomu lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki, miejsce pracy/nazwę szkoły);
2. program stypendium i harmonogram pracy – zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz przewidywane rezultaty;
3. uzasadnienie celowości przyznania stypendium;
4. informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) wraz z dokumentacją potwierdzającą posiadane doświadczenie;
4. wysokość wnioskowanej kwoty stypendium.

Wnioski muszą zawierać informacje prawdziwe. Wnioski niekompletne, lub zawierające błędy formalne oraz wnioski osób nieposiadających jeszcze dorobku artystycznego nie będą rozpatrywane przez komisję stypendialną.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl (w dziale: „młodzi twórcy”, zakładka: „jak uzyskać stypendium”).

Zgłoszenia (z dopiskiem „Stypendia artystyczne – MŁODZIE TWÓRCY”) należy kierować na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-9850 Białystok lub składać w sekretariacie Biura Kultury w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia-bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku, Biuro Kultury i Ochrony Zabytków
ul. Waryńskiego 8, Pok. 204-206
15-950 Białystok
tel. 85 869 63 68
kultura@um.bialystok.pl