Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium dla młodych twórców – Białystok

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.04.2020

Stypendium dla młodych twórców – Białystok

Młode osoby, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku, możliwych do zrealizowania w drugim półroczu 2020 r. (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.). Wnioski można składać do 30 kwietnia.

Stypendia mogą być przyznane osobom działającym na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35 roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Projekt stypendialny, będący przedmiotem wniosku, musi być przyporządkowany do jednej z powyższych dziedzin.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • program stypendium i harmonogram pracy, obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium,
 • przewidywane rezultaty realizowanego stypendium,
 • uzasadnienie celowości przyznania stypendium, w tym wykazujące związek z Białymstokiem,
 • informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i
 • najważniejszych osiągnięciach (zrealizowane projekty, wystawy, prezentacje, publikacje, nagrody, wyróżnienia, itp.), przedstawioną chronologicznie,
 • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium,
 • informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. Projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne), dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: www.stypendia-bialystok.pl. Wnioski z dopiskiem „stypendia artystyczne” należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Kultury, Promocji i Sportu, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Decyduje data stempla pocztowego.

W związku z sytuacją epidemii i wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Miejskiego wnioski stypendialne (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stypendia artystyczne”) można też składać w przedsionku głównego wejścia do budynku Urzędu przy ul. Słonimskiej 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30–14.30, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 509 200 556, 509 200 550.

Informacje pochodzą ze strony: www.bialystok.pl

Więcej stypendiów dla twórców znajdziecie w naszej bazie.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 8
15-950 Białystok
tel.: 509 200 556, 509 200 550
kultura@um.bialystok.pl
www.stypendia-bialystok.pl

Dokumenty

do pobrania