Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla maturzystów – 2014/2015

organizator:

Fundacja Pokolenia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia dla maturzystów – 2014/2015

Fundacja Pokolenia zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować, do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych! W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i:
 zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
 zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
 mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
a ponadto:
 pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
 jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
 jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
 ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu (tutaj: Fundacja Pokolenia).
Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014 do godziny 16.00.
UWAGA: Przed zgłoszeniem należy skontaktować się z Fundacją Pokolenia i wypełnić wstępny wniosek, na podstawie którego organizacja będzie mogła nominować kandydata/tkę do udziału w Programie!
Informacje pochodzą ze strony http://www.fundacjapokolenia.pl/.

Kontakt

Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6
83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46,
biuro@fundacjapokolenia.pl