Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie74
 • studenci62
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne43
 • naukowe104
 • inne18
 • sportowe34
 • socjalne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie7
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie14
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie10
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd83
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

organizator:

Ministerstwa Obrony Narodowej

Rodzaj:
inne, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2022

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej.
Wniosek powinien zawierać
1) imię i nazwisko kandydata;
2) dane kontaktowe kandydata, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia;
4) planowany termin ukończenia studiów;
5) krótkie przedstawienie okoliczności sprawy;
6) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Warunkiem przyznania stypendium jest podpisanie umowy, w ramach której osoba, której przyznaje się stypendium, zobowiązuje się do:

1) ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;
2) nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, w wymiarze przewidzianym w umowie;
3) uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej;
4) ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera;
5) złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres określony w umowie nie krótszy niż 5 lat.

Minister Obrony Narodowej przyznaje kandydatowi stypendium na czas studiów, nie dłuższy jednak od czasu
trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Stypendium, wypłacane przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do 10. dnia każdego miesiąca, będzie mogło być przyznane na czas trwania studiów wyższych. Miesięcznie student otrzyma 2280 zł (to 50% uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową).

Wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

 • wszystkie uczelnie wyższe na kierunkach rachunkowość, finanse i rachunkowość, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, finanse i bankowość, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, administracja, prawo, informatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika, lotnictwo i wiele innych.

Informacje pochodzą ze strony: dziennikustaw.gov.pl, polska-zbrojna.pl

Więcej informacji na temat aktualnych ofert stypendiów dla studentów uzyskacie za pomocą naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 280 031

gov.pl/web/obrona-narodowa