Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • artystyczne16
 • naukowe37
 • socjalne7
 • inne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

organizator:

Ministerstwa Obrony Narodowej

Rodzaj:
inne, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2022

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej.
Wniosek powinien zawierać
1) imię i nazwisko kandydata;
2) dane kontaktowe kandydata, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia;
4) planowany termin ukończenia studiów;
5) krótkie przedstawienie okoliczności sprawy;
6) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Warunkiem przyznania stypendium jest podpisanie umowy, w ramach której osoba, której przyznaje się stypendium, zobowiązuje się do:

1) ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;
2) nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, w wymiarze przewidzianym w umowie;
3) uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej;
4) ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera;
5) złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres określony w umowie nie krótszy niż 5 lat.

Minister Obrony Narodowej przyznaje kandydatowi stypendium na czas studiów, nie dłuższy jednak od czasu
trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Stypendium, wypłacane przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do 10. dnia każdego miesiąca, będzie mogło być przyznane na czas trwania studiów wyższych. Miesięcznie student otrzyma 2280 zł (to 50% uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową).

Wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

 • wszystkie uczelnie wyższe na kierunkach rachunkowość, finanse i rachunkowość, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, finanse i bankowość, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, administracja, prawo, informatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika, lotnictwo i wiele innych.

Informacje pochodzą ze strony: dziennikustaw.gov.pl, polska-zbrojna.pl

Więcej informacji na temat aktualnych ofert stypendiów dla studentów uzyskacie za pomocą naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 280 031

gov.pl/web/obrona-narodowa