Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla kandydatów na studia w Akademii Leona Koźmińskiego

organizator:

Akademia Leona Koźmińskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.08.2020

Stypendia dla kandydatów na studia w Akademii Leona Koźmińskiego

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych:

 • pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 470 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego wg przelicznika:
  • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
  • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty
 • drugiego stopnia, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na Stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów (10% średnia arytmetyczna z toku poprzednich studiów + 90% wynik testu kwalifikacyjnego/rekrutacyjnego*).

Do przyznania jest 100 stypendiów.

Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej.

Kandydaci spełniający powyższe wymogi, będący w trakcie procesu rekrutacji, czyli osoby które wypełniły formularz rekrutacyjny online i złożyły wymagane dokumenty, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia przystąpiły do testu kwalifikacyjnego i napisały go na odpowiednim poziomie, otrzymają wzór wniosku o stypendium. Dokument zostanie przesłany mailowo poprzez Biuro Rekrutacji.

Termin złożenia wniosku: do 20.08.2020 r.
Termin ogłoszenia listy stypendystów: do 31.08.2020 r.

STYPENDIUM DLA LAUREATÓW OLIMPIAD

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO pokrywające czesne za pierwszy rok studiów.

Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Wniosek o stypendium dla LAUREATÓW olimpiad można składać do końca trwania naboru na rok akademicki 2020/2021.

STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Wniosek o stypendium dla FINALISTÓW olimpiad można składać do końca trwania naboru na rok akademicki 2020/2021.

Więcej informacji: www.kozminski.edu.pl/znizki/ i www.facebook.com/kozminski/

Informacje nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl