Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe40
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla kandydatów na studia w Akademii Leona Koźmińskiego 2021

organizator:

Akademia Leona Koźmińskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 16.07.2021

Stypendia dla kandydatów na studia w Akademii Leona Koźmińskiego 2021

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW

Wysokość stypendium to 10 000 zł na studia prowadzone w j. polskim i 15 000 zł w przypadku studiów w j. angielskim.

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w języku polskim, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego według przelicznika:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty

O stypendium dla najlepszych kandydatów może ubiegać się także osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych:

 • drugiego stopnia w j. polskim oraz na studia drugiego stopnia w j. angielskim Big Data Science, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów. Postępowanie kwalifikacyjne na stypendium obejmuje test wiedzy biznesowej w j. angielskim. Po przyjęciu na studia wszyscy studenci otrzymują mailowo link do rejestracji na test wiedzy. Termin i forma testu zostaną potwierdzone w najbliższym czasie.
 • drugiego stopnia w j. angielskim (z wyjątkiem studiów Big Data Science), która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 80% punktów z testu wstępnego. Test wstępny, do którego przystępują wszyscy kandydaci, jest tożsamy z testem kwalifikującym do ubiegania się o stypendium. Kandydaci spełniający powyższe kryterium otrzymują mailem link do formularza zgłoszeniowego programu stypendialnego.

Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej. W przypadku studiów drugiego stopnia końcowa suma punktów liczona jest w następujący sposób: wynik testu (waga 90%) + średnia arytmetyczna z poprzednich studiów (waga 10%).

Studenci drogą mailową zostaną powiadomieni o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium.

Nabór do programu stypendialnego trwa do 16 lipca 2021 r.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 31 lipca 2021 r.

STYPENDIUM DLA LAUREATÓW OLIMPIAD

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Nasi studenci mają możliwość otrzymania także innych stypendiów, np. sportowego, socjalnego, dla osób niepełnosprawnych czy Stypendium Fundacji Koźmińskich.

Informacje pochodzą ze strony: www.kozminski.edu.pl

Innych ofert stypendiów dla uczniów szukajcie na naszej stronie.

Kontakt

Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
tel. 22 519 21 75
ewelina@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl