Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • naukowe49
 • socjalne8
 • inne7
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla grudziądzkich artystów

organizator:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

Stypendia dla grudziądzkich artystów

Artyści, którzy poprzez swoją sztukę promują Grudziądz w kraju i zagranicą mogą ubiegać się o stypendia w dziedzinie kultury i sztuki.

Wszyscy ubiegający się o stypendium odpowiednie wnioski muszą złożyć w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji, do 31 maja lub do 30 listopada, zależnie od tego, czy dofinansowanie ma być półroczne, czy ma obejmować cały następny rok.
Stypendium ma charakter indywidualny i może je otrzymać osoba fizyczna mieszkająca na terenie miasta, lub gminy Grudziądz.
Jest ono przyznawane przede wszystkim na realizację projektów artystycznych w literaturze, muzyce, plastyce, teatrze, filmie i tańcu. Ponadto dofinansowywane są również działania mające na celu upowszechnienie i ochronę dóbr kultury i sztuki, a także podjęcie edukacji artystycznej tj. studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. Wysokość kwoty przeznaczanej na stypendia jest ustalana corocznie w budżecie miasta, a o podziale środków dofinansowania decyduje Prezydent Grudziądza, po zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.

Wnioski stypendialne powinny zawierać m.in.:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • udokumentowane informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, oraz innych osiągnięciach w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki.
 • ponadto wniosek musi zostać poparty co najmniej jedną rekomendacją opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły, lub innej organizacji potrafiącej w sposób merytoryczny i obiektywny ocenić projekt stypendium
 • wysokość kwoty o którą stypendysta się ubiega.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium, znajdują się w treści Uchwały nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. „W sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki” zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje pochodzą ze strony www.faktygrudziadz.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. 564 510 200
bip@um.grudziadz.pl