Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie57
 • studenci73
 • absolwenci20
 • doktoranci11
 • naukowcy7
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe30
 • artystyczne42
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • lubuskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie8
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla grudziądzkich artystów

organizator:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

Stypendia dla grudziądzkich artystów

Artyści, którzy poprzez swoją sztukę promują Grudziądz w kraju i zagranicą mogą ubiegać się o stypendia w dziedzinie kultury i sztuki.

Wszyscy ubiegający się o stypendium odpowiednie wnioski muszą złożyć w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji, do 31 maja lub do 30 listopada, zależnie od tego, czy dofinansowanie ma być półroczne, czy ma obejmować cały następny rok.
Stypendium ma charakter indywidualny i może je otrzymać osoba fizyczna mieszkająca na terenie miasta, lub gminy Grudziądz.
Jest ono przyznawane przede wszystkim na realizację projektów artystycznych w literaturze, muzyce, plastyce, teatrze, filmie i tańcu. Ponadto dofinansowywane są również działania mające na celu upowszechnienie i ochronę dóbr kultury i sztuki, a także podjęcie edukacji artystycznej tj. studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. Wysokość kwoty przeznaczanej na stypendia jest ustalana corocznie w budżecie miasta, a o podziale środków dofinansowania decyduje Prezydent Grudziądza, po zasięgnięciu opinii komisji ds. stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.

Wnioski stypendialne powinny zawierać m.in.:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • udokumentowane informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, oraz innych osiągnięciach w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki.
 • ponadto wniosek musi zostać poparty co najmniej jedną rekomendacją opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły, lub innej organizacji potrafiącej w sposób merytoryczny i obiektywny ocenić projekt stypendium
 • wysokość kwoty o którą stypendysta się ubiega.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium, znajdują się w treści Uchwały nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. „W sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki” zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje pochodzą ze strony www.faktygrudziadz.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz
tel. 564 510 200
bip@um.grudziadz.pl