Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla dzieci pracowników spółek GK Kopex

organizator:

Stowarzyszenie „Chcemy pomóc”

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Stypendia dla dzieci pracowników spółek GK Kopex

Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc” rozpoczęło nabór do III edycji programu stypendialnego mającego za zadanie wspierać rozwój dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin o niskich dochodach. Wnioski o wypłatę stypendium można składać najpóźniej do 30 września 2015 roku. W tym roku dofinansowanie na jedno dziecko może wynieść nawet do 300 złotych miesięcznie.
Do programu stypendialnego może przystąpić każdy, kto spełnia poniższe warunki:
1.Jest uczniem gimnazjum albo szkoły ponad gimnazjalnej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, który w roku przyznania stypendium nie ukończył 19 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki);
2. Jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem, co najmniej jednej ze spółek GK Kopex na podstawie jednej z poniższych umów tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy na podstawie której cyklicznie wykonuje pracę;
3. Legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2015/2016, a zatem średnia ocen będzie brana pod uwagę z roku szkolnego 2014/2015);
4. W poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu lub nauki (stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2015/2016 a zatem szczególne osiągnięcia będą brane pod uwagę z roku szkolnego 2014/2015);
5. Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Wysokość stypendiów kształtuje się w sposób następujący:
1. Dla uczniów szkół gimnazjalnych wynosić będzie 200 PLN /miesięcznie,
2. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosić będzie 300 PLN /miesięcznie,
Informacje dodatkowe:
– Liczba stypendiów będzie ograniczona;
– Osoby wybrane przez stowarzyszenie mogą przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą zanim udzielą pomocy stypendialnej;
– W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria określone powyżej jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie;
– Wnioski dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia tj.: http://chcemypomoc.pl/project/program-stypendialny/
– Dokumenty można składać w działach kadr poszczególnych spółek GK KOPEX lub przesyłając na adres:
Stowarzyszenie „Chcemy pomóc”
ul. Grabowa 1
40-172 Katowice
Wnioski o wypłatę stypendium można składać najpóźniej do 30 września 2015 roku na rok szkolny 2015/2016 (będziemy brać pod uwagę oceny za rok szkolny 2014/2015).
Informacje pochodzą ze strony www.kopex.com.pl

Kontakt

Stowarzyszenie „Chcemy pomóc”
ul. Grabowa 1
40-172 Katowice