Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla dzieci pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze

organizator:

Stowarzyszeni Kopex Group Chcemy Pomóc

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2015

Stypendia dla dzieci pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze wraz ze Stowarzyszeniem Kopex Group Chcemy Pomóc, od roku szkolnego 2014/2015, w ramach Funduszu Celowego Darowizn, rozpoczęła działalność związaną ze wspieraniem, promocją  i pomocą w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.
Do Programu Stypendialnego może przystąpić każdy, kto spełnia poniższe warunki:
 • jest uczniem gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem co najmniej jednej ze spółek GK Mostostal Zabrze na podstawie jednej z poniższych umów tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy, na podstawie której cyklicznie wykonuje pracę,
 • legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego, tj. 2013/2014),
 • w poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem w dziedzinie kultury, sportu lub nauki,
 • znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
Przy rozpatrywaniu wniosków wprowadza się następującą skalę punktową:
a) średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:
 • od 4,0 do 4,49 – 1 punkt,
 • od 4,5 do 4,99 – 2 punkty,
 • 5,0 i wyższa – 3 punkty,
b) za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub kulturalne na poziomie:
 • miasta/powiatu/województwa – 4 punkty,
 • krajowym/międzynarodowym – 5 punktów,
 • finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu – 6 punktów,
c) za udokumentowaną działalność społeczną – 1 punkt,
d) uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo – 1 punkt.
Uprawnienia  do otrzymania stypendiów uzyskują uczniowie o największej liczbie zebranych punktów, z zastrzeżeniem iż w przypadku, gdy liczba wnioskodawców jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie wynosić będzie:
 • dla uczniów gimnazjów – 300 zł,
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 500 zł.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 15.01.2015r. bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia Kopex Group Chcemy Pomóc lub za pośrednictwem Działów Personalnych spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.
Wypłata stypendium nastąpi od lutego 2015r. z nadpłatą za okres od września 2014r. do stycznia 2015r.
Stypendium będzie wypłacane przez Stowarzyszenie Kopex Group Chcemy Pomóc.

Kontakt

Stowarzyszeni Kopex Group Chcemy Pomóc
ul. Grabowa 1
40-172 Katowice


www.mostostal.zabrze.pl/pl/page/program-stypendialny