Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzinnych domów dziecka

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.07.2014

Stypendia dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzinnych domów dziecka

Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzinnych domów dziecka, przebywających w nich na podstawie skierowania wystawionego przez odpowiedni organ. Program stypendialny w roku szkolnym i akademickim 2014/2015 skierowany jest do wychowanków, którzy wyróżniają się nie tylko osiągnięciami w nauce, ale także zaangażowaniem w działania pozaszkolne i w wolontariat na rzecz lokalnej społeczności.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie ostatniej klasy szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których średnia z roku szkolnego 2013/2014 wynosiła 4,5 i więcej;
 • uczniowie, których średnia z roku szkolnego 2013/2014 była niższa niż 4,5 (jednak nie niższa niż 3,5) ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy w działalności szkolnej, pozaszkolnej lub są zaangażowani w działania społeczne;
 • studenci, których średnia z roku akademickiego 2013/2014 wynosiła 4,0 i więcej;
 • studenci I roku studiów, którzy na świadectwie maturalnym uzyskali z egzaminów pisemnych min. 90 punktów.

Liczbę uzyskanych punków oblicza się na podstawie algorytmu znajdującego się w regulaminie.
Zainteresowanych złożeniem aplikacji do programu stypendialnego prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się z regulaminem programu zamieszczonym poniżej;
 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line w terminie do 28 lipca 2014 r. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres mailowy;
 • przesłanie wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z kompletem określonych w regulaminie dokumentów w terminie do 31 lipca 2014 r. na adres: Fundacja ORLEN – DAR SERCA, ul. Chemików 7 , 09-411 Płock z dopiskiem: „DIM RDD”.

Szczególnie zwracamy uwagę na fakt, że dokumenty poświadczające osiągnięcia i działalność społeczną powinny dotyczyć działań i sukcesów osiągniętych w ciągu minionego roku szkolnego 2013/2014.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, spełniające wszystkie kryteria określone regulaminem.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock


www.orlendarserca.pl