Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzinnych domów dziecka

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.07.2014

Stypendia dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzinnych domów dziecka

Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzinnych domów dziecka, przebywających w nich na podstawie skierowania wystawionego przez odpowiedni organ. Program stypendialny w roku szkolnym i akademickim 2014/2015 skierowany jest do wychowanków, którzy wyróżniają się nie tylko osiągnięciami w nauce, ale także zaangażowaniem w działania pozaszkolne i w wolontariat na rzecz lokalnej społeczności.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie ostatniej klasy szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których średnia z roku szkolnego 2013/2014 wynosiła 4,5 i więcej;
 • uczniowie, których średnia z roku szkolnego 2013/2014 była niższa niż 4,5 (jednak nie niższa niż 3,5) ale mają inne szczególne osiągnięcia oraz sukcesy w działalności szkolnej, pozaszkolnej lub są zaangażowani w działania społeczne;
 • studenci, których średnia z roku akademickiego 2013/2014 wynosiła 4,0 i więcej;
 • studenci I roku studiów, którzy na świadectwie maturalnym uzyskali z egzaminów pisemnych min. 90 punktów.

Liczbę uzyskanych punków oblicza się na podstawie algorytmu znajdującego się w regulaminie.
Zainteresowanych złożeniem aplikacji do programu stypendialnego prosimy o:

 • dokładne zapoznanie się z regulaminem programu zamieszczonym poniżej;
 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line w terminie do 28 lipca 2014 r. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres mailowy;
 • przesłanie wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z kompletem określonych w regulaminie dokumentów w terminie do 31 lipca 2014 r. na adres: Fundacja ORLEN – DAR SERCA, ul. Chemików 7 , 09-411 Płock z dopiskiem: „DIM RDD”.

Szczególnie zwracamy uwagę na fakt, że dokumenty poświadczające osiągnięcia i działalność społeczną powinny dotyczyć działań i sukcesów osiągniętych w ciągu minionego roku szkolnego 2013/2014.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, spełniające wszystkie kryteria określone regulaminem.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock


www.orlendarserca.pl