Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla doktorantów z Wrocławia

organizator:

Urząd Miejski we Wrocławiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Stypendia dla doktorantów z Wrocławia

Jak  co roku, z początkiem czerwca na stronie internetowej WCA umieszczona zostanie instrukcja oraz link do aplikacji internetowej, za pośrednictwem której doktoranci będą mogli składać dokumenty.
Każdy, kto ubiega się o miejskie stypendium musi wypełnić wniosek online, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w pierwszym tygodniu czerwca br. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r.
UWAGA: Organizatorzy będą prosić o załączenie tylko jednego pliku w formacie pdf (nazwa pliku: nazwiskokandydata.pdf). Plik ten zawierać powinien po kolei:
I. W kategorii: stypendium im. Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa, Maxa Borna, Wincentego Stysia:
1. CV  – maksymalnie 1 strona (strona = wielkość czcionki 12 pt; 1,5 interlinia; marginesy 2,5 cm)
2. Lista publikacji
3. Merytoryczny opis najważniejszych osiągnięć naukowych, maksymalnie 1 strona
4. Lista najważniejszych projektów badawczych, staży,  czynnych udziałów w konferencjach,  maksymalnie 3 strony
5. Opinie i rekomendacje, maksymalnie 2 opinie/rekomendacje
6. Potwierdzenia przyjęcia do druku prac wymienionych w  punkcie 2 (tylko prac przyjętych do druku, które nie są opublikowane).
7. Inne ważne dla kandydata informacje, maksymalnie 1 strona.
II. W kategorii stypendium im. Jerzego Grotowskiego:
1. CV  – maksymalnie 1 strona (strona = wielkość czcionki 12 pt; 1,5 interlinia; marginesy 2,5 cm)
2. Lista publikacji (artyści: wystaw indywidualnych i najważniejszych realizacji artystycznych)
3. Opinie i rekomendacje, maksymalnie 2 opinie/rekomendacje
4. Liczba i wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki, np. muzycznych – kompozytor utworu symfonicznego, spektaklu operowego, baletowego; filmowych i teatralnych – reżyser, scenarzysta; plastycznych – autor indywidualnej wystawy plastycznej, pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, szczegóły publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy);
5. Wykaz publikacji autorskich utworów artystycznych, np. dzieł plastycznych, filmów, spektakli teatralnych / baletowych, partytur / nagrań / wykonań utworów muzycznych, powieści / tomów wierszy (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia / prezentacji, formę publikacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy);
6. Wykaz znaczących publicznych wydarzeń artystycznych z bezpośrednim aktywnym udziałem kandydata (np. rola pierwszoplanowa / drugoplanowa w spektaklu / filmie, solista / dyrygent koncertu symfonicznego / kameralnego / spektaklu operowego / baletowego);
7. Wykaz znaczących dzieł sztuki, których doktorant jest współautorem, zrealizowanych i zaprezentowanych publicznie, np. autorstwo / współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu / spektaklu, udział w zbiorowej wystawie plastycznej, autorstwo opracowania plastycznego wystawy / spektaklu / książki / katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, zasięg (krajowy, międzynarodowy);
8. Wykaz krajowych i zagranicznych nagród, wyróżnień, stypendiów;
9. Wykaz ważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych;
10. Udział w warsztatach, kursach mistrzowskich, rezydencjach artystycznych? (proszę podać nazwę, datę i miejsce);
11. Inne np. udział w projektach badawczych, finansowanych ze środków innych niż środki statutowe jednostki macierzystej? (proszę podać tytuł projektu, partnerów, okres realizacji), organizacja wystaw, festiwali, warsztatów, konferencji? (proszę podać zakres obowiązków, datę, miejsce i zasięg imprezy), odczyty / prezentacje / publikacje konferencyjne, członkostwa w organizacjach artystycznych i naukowych, publikacje tekstów naukowych / krytycznych, wolontariat, popularyzacja sztuki i nauki itp.
Dodatkowo każdy z kandydatów będzie miał możliwość dołączenia (maksymalnie 3) najważniejszych  prac naukowych w formie PDF.  Nie ma konieczności dołączania prac, to kandydat sam wybiera, czy i jakie swoje prace zamieszcza w systemie.
Kandydaci, którzy w przeszłości korzystali już ze stypendiów w ramach programów Urzędu Miejskiego, mają obowiązek ten fakt odnotować. Pominięcie tego punktu będzie oznaczało, iż kandydat oświadcza, że nie korzystał ze stypendiów w ramach programów Urzędu Miejskiego.
W razie pytań należy kontaktować się pod numerem telefonu:
Katarzyna Hubicka tel. 71 770 20 00 oraz e-mailowy: katarzyna.hubicka@um.wroc.pl, Aleksandra Zwoźna tel. 71 770 20 03 oraz e-mailowy: aleksandra.zwozna@um.wroc.pl
  Uwaga:
  • aplikacja elektroniczna zostanie uruchomiona w pierwszym tygodniu czerwca 2015 r. i będzie przyjmować wnioski do dnia 30 czerwca 2015 r.
  Informacje pochodzą ze strony wca.wroc.pl

  Kontakt

  Urząd Miejski we Wrocławiu


  tel. 71 770 20 00
  katarzyna.hubicka@um.wroc.pl
  wca.wroc.pl