Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla doktorantów z woj. zachodniopomorskiego

organizator:

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 17.02.2014

Stypendia dla doktorantów z woj. zachodniopomorskiego

Stypendia dla doktorantów w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VIII Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Głównym celem projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności
w regionie  –  III  edycja”  jest wzmocnienie  przepływu  wiedzy  i  powiązań  B+R
z przedsiębiorcami oraz promocja innowacyjności w regionie poprzez poprawę warunków prowadzenia prac badawczych oraz wsparcie towarzyszące dla minimum 87 doktorantów kształcących na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2011-2020 (RSI).

Obsługę administracyjną projektu prowadzi Zespół ds. projektu w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie.

Wsparcie oferowane doktorantom w ramach projektu to:
– stypendium w wysokości do 25 tys. zł, przyznawane na okres stypendialny maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;
– szkolenia grupowe.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria:

1). są uczestnikami co najmniej drugiego roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) oraz inne osoby, których przewód doktorski został  wszczęty na uczelniach na terenie woj. zachodniopomorskiego,

2). kształcą się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI woj. zachodniopomorskiego,

3). są obywatelami kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

O stypendium nie mogą się ubiegać:

1). Osoby, które otrzymały stypendium doktoranckie w jednej z dwóch poprzednich edycji projektu.

2). Doktoranci prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie, w której realizują swoją pracę doktorską.

Stypendia będą przyznawane dwóm grupom doktorantów:

1). Grupa I spełniająca kryteria:

Warunek pierwszy otrzymania stypendium: mają otwarty przewód doktorski
i uzyskają tytuł doktora w okresie trwania projektu, ale nie wcześniej niż osiem miesięcy od podpisania umowy stypendialnej i nie później niż do 30.04.2015 roku (wcześniejsza obrona skutkuje proporcjonalnym pomniejszeniem stypendium od daty obrony do końca okresu stypendialnego).

Warunek drugi otrzymania stypendium: wykonanie jednego lub dwóch wymogów w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy stypendialnej tj.:

a). nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220,
poz. 1447, ze  zm.) (Załącznik nr 8 do Regulaminu)

b). dokonanie zgłoszenia patentowego (potwierdzenie zgłoszenia patentu). (wybór dwóch warunków zwiększa ilość punktów w ocenie merytorycznej).

2). Grupa II spełniająca kryteria:

Warunek pierwszy otrzymania stypendium: otwarcie przewodu doktorskiego
w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy stypendialnej.

Warunek drugi otrzymania stypendium: wykonanie jednego lub dwóch wymogów w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy stypendialnej tj.:

a). nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447, ze zm.) (Załącznik. Nr 8 do Regulaminu)
b). dokonanie zgłoszenia patentowego. (wybór dwóch warunków zwiększa ilość punktów w ocenie merytorycznej).

Termin składania wniosków: do 17 lutego 2014 roku, do godz. 15:30.
Miejsce składania wniosków: Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub sekretariat Filii WUP w Koszalinie,
ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin

Informacje pochodzą ze strony www.zut.edu.pl

Kontakt

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin


www.zut.edu.pl