Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla doktorantów z woj. podlaskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 03.12.2013

Stypendia dla doktorantów z woj. podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza doktorantów (uczestników krajowych stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów oraz osoby, których przewód doktorski został wszczęty na krajowej uczelni wyższej) do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego.

Stypendystami mogą być wyłącznie doktoranci, których prace doktorskie będą dotyczyły kierunków matematyczno-przyrodniczych i ścisłych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji (Dz. U. Nr 98, poz.895), uznanych za istotne z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego.

Spis tych kierunków wraz z wymaganymi wnioskami, załącznikami, regulaminem przyznawania stypendiów i umową stypendialną znajdują się poniżej.

Projekt obejmuje wypłatę stypendiów, udział w szkoleniach i seminariach z zakresu komercjalizacji wiedzy oraz współpracę z przedsiębiorcami i jednostkami badawczo-wdrożeniowymi z województwa podlaskiego.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem wsparcia obejmującego stypendia doktoranckie, szkolenia i seminaria z zakresu komercjalizacji wiedzy przewidziane w ramach wdrażania projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” powinny wypełnić i podpisać Załączniki nr 1 („Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” oraz Załącznik nr 6 „Oświadczenie Stypendysty, że nie otrzymuje/otrzymuje innego/inne stypendium finansowane ze środków publicznych lub Europejskiego Funduszu Społecznego”). Dokumenty te należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sposób i w terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 6 listopada 2013 r. do dnia 3 grudnia 2013 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”) w sekretariacie Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pokój 314A, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową (podpisy w wersji elektronicznej nie są wymagane). Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP pod nr telefonu: (85) 66 54 699, (85) 66 54 109, (85) 66 54 188 bądź (85) 66 54 171.

Informacje pochodzą ze strony www.wrotapodlasia.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


www.wrotapodlasia.pl