Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • socjalne11
 • artystyczne35
 • naukowe85
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

organizator:

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 11.10.2012

Stypendia dla doktorantów Politechniki Warszawskiej

Beneficjentem naukowego stypendium może zostać doktorant będący uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez Politechnikę Warszawską (konkurs CAS/27/POKL). Kandydaci do naukowego stypendium powinni posiadać udokumentowany dorobek naukowy. Stypendia będą przyznawane na wsparcie osób realizujących prace badawcze w Politechnice Warszawskiej w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki i dających szanse wzrostu transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego. Wśród kryteriów oceny będzie brana pod uwagę oryginalność koncepcji badawczych oraz potencjał rozwojowy. Pod uwagę wzięte będą również osiągnięcia w dotychczasowej działalności naukowo-badawczej kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem wskazanej tematyki oraz spójności programu badawczego i zakładanych rezultatów z całością rozprawy doktorskiej, a także w odniesieniu do dotychczasowej pracy naukowo-badawczej.

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie wsparcia maksymalnie na okres 24-ech miesięcy. Stypendium w wysokości 1 500 zł dla doktorantów, będzie wypłacane co miesiąc. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci będący na przedłużeniu, pod warunkiem, że realizacja ich pracy doktorskiej zakończy się przed ukończeniem studiów i nie będzie krótsza niż 12 miesięcy (moment ukończenia studiów doktoranckich definiuje Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej). Nie dopuszcza się możliwości jednoczesnego korzystania z dwóch rodzajów stypendiów przyznawanych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie organizatorzy zapraszają do zapoznania się z regulaminem przyznawania naukowych stypendiów oraz do złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Przy składaniu kserokopii legitymacji doktoranckiej należy mieć ze sobą oryginał w celu okazania go osobie przyjmującej wniosek i tym samym potwierdzenia zgodności.

Doktoranci będący na przedłużeniu powinni dołączyć dokument wystawiony przez Dział ds. Studiów potwierdzający status doktoranta oraz termin, do którego ważne jest przedłużenie studiów doktoranckich.

Datą ogłoszenia konkursu  CAS/27/POKL na naukowe stypendia jest 17 września 2012 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej: Pl. Politechniki 1, lok. 154 Gmach Główny PW od piątku
28 września do czwartku 11 października 2012 r. w godzinach 8:30 – 16:00.

UWAGA: Termin na składanie wniosków upływa 11 października 2012 r. o godzinie 16:00. Ze względów regulaminowych obowiązujących pracowników Centrum Studiów Zaawansowanych, złożenie bądź uzupełnienie/wprowadzenie zmiany we wniosku po tym terminie nie będzie możliwe bez względu na przyczynę. Pracownicy Centrum nie mają obowiązku sprawdzania składanych dokumentów. Za kompletność dokumentacji odpowiedzialny jest Wnioskodawca. Pracownicy Centrum Studiów Zaawansowanych nie będą kserować składanych w Biurze dokumentów.

Konkurs CAS/27/POKL zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową Centrum Studiów Zaawansowanych.

W zakres informacji o wyniku oceny wniosku, udzielanej przez Centrum Studiów Zaawansowanych, wchodzi decyzja Komisji Konkursowej.

Obowiązujący formularz wniosku, niezbędne oświadczenia Wnioskodawcy, a także regulamin przyznawania stypendiów są dostępne do pobrania poniżej oraz w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku wymieniony jest w formularzu wniosku.
Ponadto, w związku dodatkowymi wytycznymi, do wniosku należy dołączyć wypełnione oświadczenie o pobieranych stypendiach lub oświadczenie o niepobieraniu innych stypendiów (formularze oświadczeń do pobrania poniżej).

Jednocześnie serdecznie Organizatorzy zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę,
3 października 2012 r. o godzinie 1515 w sali 152 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Informacje na temat konkursu można otrzymać również w siedzibie Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej lub pod numerem tel.: 22 234 60 02, a także poprzez e-mail: csz@csz.pw.edu.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.csz.pw.edu.pl

Kontakt

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. 48 22 234 6002
csz@csz.pw.edu.pl
www.csz.pw.edu.pl