Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla artystów z powiatu parczewskiego

organizator:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2015

Stypendia dla artystów z powiatu parczewskiego

Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w 2015. roku.
Stypendia przyznawane są od 2014 roku w oparciu o nowe zasady regulaminowe. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:
 • muzyka,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • teatr,
 • film,
 • literatura,
 • opieka nad zabytkami.
Podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są wyszczególnione w uchwale – regulaminie w sprawie warunków przyznawania stypendiów. Oceny merytorycznej wniosków dokona Komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Parczewie, który zatwierdza wyniki jej prac. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie.
Obowiązujący termin składania wniosków zgodnie z regulaminem upływa 31 stycznia 2015 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (lub wpływu) wniosku do Starostwa Powiatowego w Parczewie. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie pokój nr 28 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24. Prosimy o dopisek na kopercie:
„Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na 2015 rok”
Informacje i dokumenty do pobrania: regulamin, wniosek o stypendium, sprawozdanie z realizacji programu stypendium znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.powiat.parczew.pl.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie tel. 83 355 16 51 lub 83 355 15 90.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat.parczew.pl

Kontakt

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
tel. 83 355 16 51 lub 83 355 15 90

www.powiat.parczew.pl