Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Urzędowa 2023

organizator:

Urząd Miejski w Urzędowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 11.09.2023

Stypendia Burmistrza Urzędowa 2023

zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Urzędowa za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne i sportowe, wnioski o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia oraz oświadczeniem o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przekazane stypendium, składa rodzic lub opiekun prawny do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów ul. Wodna 24, 23-250 Urzędów (budynek ZSO pok. nr 11) w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2023 r. Poświadczenia zgodności z oryginałem składanych dokumentów dokonuje pracownik przyjmujący wniosek. Stypendium przyznaje się uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie gminy Urzędów, którzy spełnili kryteria określone w regulaminie.

Kryteria przyznawania stypendium:
Stypendium przyznawane jest w czterech kategoriach:

 •  za wysokie wyniki w nauce;
 • za osiągnięcia naukowe;
 • za osiągnięcia artystyczne;
 • za osiągnięcia sportowe.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać uczeń klasy IV –VIII szkoły podstawowej, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż:

 • w klasach IV – VI szkoły podstawowej – 5,50;
 •  w klasach VII – VIII szkoły podstawowej – 5,30.

Stypendium za osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniowi klasy IV – VIII szkoły podstawowej, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz był laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036).

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi klasy I –VIII szkoły podstawowej, który otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej zajął lokatę od I do III w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
 • w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej zajął I miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych szczebla wojewódzkiego;

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi klasy I – VIII szkoły podstawowej, który otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w różnych dziedzinach sportu zajął:
  – I miejsce w powiecie, lub
  – I – III miejsce na szczeblu wojewódzkim, lub
  – I – VI miejsce na szczeblu ogólnopolskim;
 •  zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych na szczeblu krajowym w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Związki Sportowe poszczególnych dyscyplin,

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów tel. 818225257.

Informacje pochodzą ze strony: urzedow.pl

Inne stypendia dla uczniów można znaleźć na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Urzędowie
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów
tel. 81 822 52 57
gmina@urzedow.pl
urzedow.pl