Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Miasta Redy

organizator:

Burmistrz Miasta Redy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 20.09.2016

Stypendia Burmistrza Miasta Redy

Stypendium Burmistrza Miasta Redy może zostać przyznane za:

 • wybitne wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ich absolwentom i studentom,
 • wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne (uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom) na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim,  makroregionalnym lub wojewódzkim.

Stypendium może wynosić zostać przyznane tylko osobom zamieszkałym w Redzie i może wynosić do 1500 zł.

I. O stypendium za wybitne wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie i studenci, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej.
 2. uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne (np. posiadają swoje publikacje, wystawy, współpracują z instytucjami naukowymi, biorą udział w konkursach, wyróżniają się wieloletnią działalnością społecznie użyteczną, wolontariatem) i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej.

II. O stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe mogą ubiegać się uczniowie i studenci, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

1 ) w konkurencjach indywidualnych:

 • zajęli miejsce I – VI w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej albo
 •  zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej lub
 • posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

2 ) w konkurencjach zespołowych:

 •  zajęli miejsce I – VI w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej lub
 • posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

III.O stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne mogą ubiegać się uczniowie i studenci, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 • uzyskali czołowe miejsca (od I – III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej lub
 • są autorami wydarzeń artystycznych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej.
 • dorobek określony w pkt a i b poparty powinien być recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub publikacją w piśmie branżowym.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Redzie w pierwszym tygodniu września.

Informacje pochodzą ze strony: www.miasto.reda.pl

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Redzie
ul. Gdańska 33
84-240 Reda
tel.: 58 678 80 23
sekretariat@reda.pl
www.miasto.reda.pl