Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

organizator:

Urząd Miasta Podkowa Leśna

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2017

Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia wzorem ubiegłego roku będą mogli otrzymać Stypendia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne. Warunkiem jest mieszkanie w Podkowie Leśnej. Uczeń lub student może otrzymać stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym poprzedzającym okres stypendialny. W zeszłym roku po raz pierwszy kilkunastu uczniów otrzymało takie stypendium. Czekamy na zgłoszenia. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

 • dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
 • klubom sportowym,
 • Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna,
 • rektorom lub dziekanom szkół wyższych,
 • rodzicom lub opiekunom,
 • pełnoletnim uczniom/studentom.

Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe może wynosić do 15 % kwoty, o której mowa wyżej. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na 10 miesięcy. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.

Wnioski na specjalnym formularzu należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w terminie 1 września – 30 października 2017.

Informacje pochodzą ze strony podkowalesna.pl

Kontakt

Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna


podkowalesna.pl

Dokumenty

do pobrania