Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Miasta Mława

organizator:

Urząd Miasta Mława

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2020

Stypendia Burmistrza Miasta Mława

Do końca października można składać wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Mława dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów za okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Do kogo skierowane jest stypendium?

Stypendium skierowane jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Mława, zawodników klubów sportowych mających siedzibę w Mławie oraz innych zawodników reprezentujących Mławę oraz studentów studiów stacjonarnych, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania oraz spełniającej jeden z następujących warunków:

 1. są finalistami olimpiad lub konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego, centralnego, organizowanych na zasadach określonych przez kuratora, ministra właściwego do spraw oświaty,
 2. są finalistami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkolnictwa wyższego lub instytucji naukowych.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania oraz spełniającej jeden z następujących warunków:

 1. są finalistami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury,
 2. są finalistami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych niż określone w pkt. 1 posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania oraz spełniającej jeden z następujących warunków:

 1. mają osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata , w klasyfikacji generalnej pucharu Europy,
 2. mają osiągnięcia w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, ogólnopolskich prestiżowych turniejach klasyfikacyjnych, Mistrzostwach Polski.
 3. W przypadku gier zespołowych mają osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim.

Prawo do ubiegania się o stypendium dla studentów studiów stacjonarnych, począwszy od trzeciego semestru przysługuje studentom, którzy spełniaj łącznie następujące warunki:

 1. legitymują się działalnością na rzecz środowiska naukowego, promującego Mławę (posiadają publikacje o charakterze naukowym, wystawy, współpracują z instytucjami naukowymi itp.)
 2. osiągnięcia muszą być potwierdzone przez organizację, uczelnię, instytucję, na rzecz której student pracuje.

Za jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest za rok szkolny poprzedzający przyznanie stypendium tj. za okres od 1 września do 31 sierpnia.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium?

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 • dyrektor szkoły
 • klub sportowy
 • student dziennych studiów wyższych, począwszy od trzeciego semestru

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium?

Wniosek wnioskodawca składa do 31 października danego roku kalendarzowego w Kancelarii Urzędu Miasta Mława. Do wniosku można dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wybitne osiągnięcia ucznia, zawodnika, studenta.

Informację pochodzą ze strony: mlawa.pl

Inne stypendia krajowe znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. 23 654 33 82
info@mlawa.pl
www.mlawa.pl