Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe52
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd26
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Miasta Mława 2022

organizator:

Urząd Miasta Mława

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Stypendia Burmistrza Miasta Mława 2022

Do 31 października 2022 r. (poniedziałek) można składać wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Mława dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych publicznych bądź niepublicznych (stypendia naukowe i artystyczne), zawodników klubów sportowych oraz trenerów prowadzących szkolenie za okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Stypendium naukowe i artystyczne

Skierowane jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych publicznych bądź niepublicznych, pobierających naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania. Nagrody są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny oraz mogą poszczycić się wysokimi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe
przysługuje uczniom, którzy są finalistami lub laureatami olimpiad lub konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego, centralnego, organizowanych na zasadach określonych przez kuratora, ministra właściwego do spraw oświaty, bądź finalistami lub laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkolnictwa wyższego lub instytucji naukowych.

Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne
przysługuje uczniom, którzy są finalistami lub laureatami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury, bądź są finalistami lub laureatami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe

przysługuje zawodnikom, którzy mają osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji generalnej pucharu Europy, bądź mają osiągnięcia w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, ogólnopolskich prestiżowych turniejach klasyfikacyjnych, Mistrzostwach Polski.

Nagrody przyznaje się trenerowi prowadzącemu szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym zawodników w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 • o stypendium naukowe i artystyczne dyrektor szkoły
 • o stypendium sportowe w przypadku niepełnoletniego zawodnika – władze klubu lub organizacji sportowej; pełnoletni zawodnik, którego osiągnięcia potwierdzą władze klubu lub organizacji sportowej; pełnoletni zawodnik trenujący indywidualnie bądź niepełnoletni zawodnik trenujący indywidualnie, którego osiągnięcia potwierdzą opiekunowie prawni; trener, jako zainteresowana osoba, opisując swoje dokonania

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium?

Wniosek wnioskodawca składa do 31 października w Kancelarii Urzędu Miasta Mława. Do wniosku można dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem potwierdzających wybitne osiągnięcia ucznia, zawodnika, trenera.

Ilości i wysokości stypendiów:

 • za wybitne osiągnięcia naukowe – 3 nagrody w wysokości 2 000,00 zł;
 • za wybitne osiągnięcia artystyczne – 2 nagrody w wysokości 2 000,00 zł.
 • dla zawodnika – 2 nagrody w wysokości 2 500,00 zł, 3 nagrody w wysokości 1 500,00 zł, 3 nagrody w wysokości 1 000,00 zł;
 • dla trenera – 3 nagrody w wysokości 2 500,00 zł

Informację pochodzą ze strony: mlawa.pl

Inne stypendia krajowe znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. 23 654 33 82
info@mlawa.pl
www.mlawa.pl