Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Miasta Mława 2021

organizator:

Urząd Miasta Mława

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2021

Stypendia Burmistrza Miasta Mława 2021

Po decyzji Rady Miasta Mławy weszły w życie dwa nowe regulaminy: ” Regulamin szczegółowych zasad, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajach i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przez Burmistrza Miasta Mława” a także „Regulamin szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach”.

Stypendia sportowe dla zawodników

Nagrody ustanowione będą za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników klubów mających swoją siedzibę w Mławie i reprezentujących tenże klub, bądź dla zawodników pochodzących z Miasta Mława, reprezentujących inny klub sportowy.

Nagrody przyzna się zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, ogólnopolskich prestiżowych turniejach klasyfikacyjnych, Mistrzostwach Polski, na szczeblu międzynarodowym, w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej pucharu świata, w klasyfikacji generalnej pucharu Europy. W przypadku gier zespołowych zawodnicy powinni posiadać osiągnięcia na szczeblu minimum wojewódzkim.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić władze klubu i organizacji sportowej; bądź pełnoletni zawodnik, którego osiągnięcia potwierdzą władze klubu od 15 września do 31 października danego roku kalendarzowego. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, które potwierdzają osiągnięcia.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów – naukowe i artystyczne

Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII, szkół ponadpodstawowych publicznych bądź niepublicznych, mających siedzibę na terenie Miasta Mława oraz studentów szkoły wyższych pobierających naukę na terenie Miasta Mława (począwszy od 3 semestru), którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, bądź artystycznymi.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, bądź student studiów stacjonarnych pobierający naukę na terenie Miasta Mława od dnia 15 września do 31 października danego roku kalendarzowego. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, które potwierdzają wybitne osiągnięcia ucznia, studenta.

Informację pochodzą ze strony: mlawa.pl

Inne stypendia krajowe znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19
06-500 Mława
tel. 23 654 33 82
info@mlawa.pl
www.mlawa.pl