Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Łap 2023

organizator:

Urząd Miejski w Łapach

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 19.01.2023

Stypendia Burmistrza Łap 2023

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap za osiągnięcia uzyskane w 2022 r. zgodnie z obowiązującymi w Łapach uchwałami Rady Miejskiej będzie można składać w dniach 15 – 19 stycznia.

Pieniądze trafią do najlepszych sportowców i najbardziej uzdolnionych młodych artystów z naszej gminy. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty bazowej wynikającej z uchwalonej na dany rok w budżecie gminy Łapy wysokości środków przeznaczonych na stypendia. Kwotę bazową w danym roku budżetowym określa uchwała Rady Miejskiej w Łapach.

Stypendia sportowe

 1. Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy, zwanym dalej zawodnikami, które osiągają wyniki w międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.
 2. Za dyscypliny sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Łapy ze względu na tworzenie warunków do ich uprawiania uznaje się olimpijskie dyscypliny sportu, tj.: spośród dyscyplin indywidualnych – lekkoatletykę, judo i podnoszenie ciężarów oraz  spośród dyscyplin drużynowych – koszykówkę, piłkę nożną, piłkę siatkową.
 3. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w olimpijskiej dyscyplinie sportu wymienionej w ust. 2 w kategorii: młodzicy, trampkarze, kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy, zgodnie z przepisami odpowiedniego polskiego związku sportowego, który:
 1. został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
 2. zajął 1-7 miejsce w mistrzostwach świata lub Europy, lub
 3. jest członkiem kadry narodowej i startował w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, Pucharów Europy, lub
 4. zdobył medal w mistrzostwach Polski;
 5. w przypadku dyscyplin drużynowych wskazanych w § 1 ust. 2 :

– jest członkiem drużyny*, która zajęła co najmniej trzecie miejsce w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego:

* Dryżyna piłki nożnej max. 18 zawodników/czek

* Drużyna piłki siatkowej max. 14 zawodników/czek

* Drużyna koszykówki max. 12 zawodników/czek

Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1, 2 i 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych poniżej:

Uchwała Rady Nr XXXVI/301/17 z dnia 2017-08-31 – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad oraz trybu przyznawania stypendiów sportowych.

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej

Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które swoimi osiągnięciami artystycznymi promują gminę Łapy.

Stypendium może otrzymać kandydat, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym popartym dodatkowo uzyskaniem znaczącego osiągnięcie artystycznego i kulturalnego, tj.:

 • otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub
 • otrzymaniem nagrody lub co najmniej dwóch wyróżnień w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu krajowym.

Regulamin przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej poniżej:

Uchwała nr XXXV/298/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 2017-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap.

Informacja pochodzi ze strony: www.lapy.pl

Inne stypendia dla uczniów dostępne są w wyszukiwarce mojestypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Łapach
ul. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
tel. 85 715 22 51
sekretariat@um.lapy.pl
www.lapy.pl