Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne10
 • sportowe7
 • naukowe41
 • artystyczne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Łap 2022

organizator:

Urząd Miejski w Łapach

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 19.01.2022

Stypendia Burmistrza Łap 2022

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap za osiągnięcia uzyskane w 2021 r. zgodnie z obowiązującymi w Łapach uchwałami Rady Miejskiej będzie można składać w dniach 15 – 19 stycznia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach.

W 2022 r. łącznie na oba rodzaje stypendiów zabezpieczono w budżecie – podobnie jak w latach ubiegłych – 49 tys. zł. Pieniądze trafią do najlepszych sportowców i najbardziej uzdolnionych młodych artystów z naszej gminy. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty bazowej wynikającej z uchwalonej na dany rok w budżecie gminy Łapy wysokości środków przeznaczonych na stypendia. Kwotę bazową w danym roku budżetowym określa uchwała Rady Miejskiej w Łapach.

Stypendia sportowe
Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy, zwanym dalej zawodnikami, które osiągają wyniki w międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.
Za dyscypliny sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Łapy ze względu na tworzenie warunków do ich uprawiania uznaje się olimpijskie dyscypliny sportu, tj.: spośród dyscyplin indywidualnych – lekkoatletykę, judo i podnoszenie ciężarów oraz spośród dyscyplin drużynowych – koszykówkę, piłkę nożną, piłkę siatkową.
Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w olimpijskiej dyscyplinie sportu wymienionej w ust. 2 w kategorii: młodzicy, trampkarze, kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy, zgodnie z przepisami odpowiedniego polskiego związku sportowego, który:

 • został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
 • zajął 1-7 miejsce w mistrzostwach świata lub Europy, lub
 • jest członkiem kadry narodowej i startował w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, Pucharów Europy, lub
 • zdobył medal w mistrzostwach Polski;
  w przypadku dyscyplin drużynowych wskazanych w § 1 ust. 2 :
  – jest członkiem drużyny*, która zajęła co najmniej trzecie miejsce w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego:
 • Dryżyna piłki nożnej max. 18 zawodników/czek
 • Drużyna piłki siatkowej max. 14 zawodników/czek
 • Drużyna koszykówki max. 12 zawodników/czek

Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1, 2 i 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej
Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które swoimi osiągnięciami artystycznymi promują gminę Łapy.

Stypendium może otrzymać kandydat, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym popartym dodatkowo uzyskaniem znaczącego osiągnięcie artystycznego i kulturalnego, tj.:

 • otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub
 • otrzymaniem nagrody lub co najmniej dwóch wyróżnień w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu krajowym.

Regulamin przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej poniżej:

Uchwała nr XXXV/298/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 2017-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap.

Informacja pochodzi ze strony: www.lapy.pl

Inne stypendia dla uczniów dostępne są w wyszukiwarce mojestypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Łapach
ul. Sikorskiego 24
18-100 Łapy
tel. 85 715 22 51
sekretariat@um.lapy.pl
www.lapy.pl