Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia burmistrza Kościerzyna dla uczniów i studentów 2020

organizator:

Burmistrz Miasta Kościerzyna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 28.08.2020

Stypendia burmistrza Kościerzyna dla uczniów i studentów 2020

Prawo do ubiegania się o stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny przysługuje za osiągnięcia w nauce:

 • studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia;
 • absolwentom szkół ponadpodstawowych dziennych pod warunkiem podjęcia studiów stacjonarnych;
 • uczniom szkół ponadpodstawowych dziennych;
 • uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych.

Warunkiem uzyskania stypendium przez osoby wymienione wyżej  jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania oraz stałe zamieszkiwanie w Kościerzynie.

Wyjątek stanowią uczniowie nie będący mieszkańcami Kościerzyny, ale uczęszczający do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna.

Ustanawia się liczbę i wysokość stypendiów Burmistrza Miasta Kościerzyna:

 • 10 równych stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych szkol wyższych po 250 zł miesięcznie,
 • 10 równych stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych po 180 zł miesięcznie,
 • 20 równych stypendiów w kwocie 500 zł, płatnych jednorazowo dla uczniów szkół podstawowych,
 • 7 równych stypendiów w kwocie 500 zł, płatnych jednorazowo dla absolwentów klas ósmych, którzy napisali najlepiej sprawdzian klas ósmych.

O stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna może ubiegać się student studiów stacjonarnych, który uzyska co najmniej 4,70 z ocen uzyskanych na koniec danego roku akademickiego za egzaminy i zaliczenia z podmiotów niekończących się egzaminem oraz spełnia największą ilość poniższych kryteriów:

 •  studiuje równolegle na kilku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiów,
 • posiada osiągnięcia naukowe,
 • prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego,
 • uczestniczy w pracach naukowo badawczych,
 • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy.

Przy przyznawaniu stypendium komisja bierze pod uwagę stopień trudności pokonywany przez studenta w uzyskaniu wykształcenia oraz pozycję danej uczelni w rankingach szkół wyższych. W przypadku skreślenia z listy studentów, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po skreśleniu lub przerwaniu toku studiów.

Stypendium za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły ponadpodstawowej, który uzyskał co najmniej średnią 5,20 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego. Przy ocenie wniosków tych uczniów komisja dodatkowo ocenia czy uczeń lub absolwent:

 • jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych międzynarodowych, ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego,
 • legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne uzdolnienia,
 • aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 • studenci i pełnoletni uczniowie – zainteresowani uzyskaniem stypendium,
 • dyrektor szkoły,
 • rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 • organizacje pozarządowe.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w Urzędzie Miasta Kościerzyna w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych w następujących terminach:

 • studenci studiów stacjonarnych szkol wyższych do ukończenia 26 roku życia – do dnia 9 października 2020 r.
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych dziennych oraz absolwenci szkół ponadpodstawowych dziennych pod warunkiem podjęcia studiów stacjonarnych – do dnia 28 sierpnia 2020 r.,
 • w przypadku uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych wniosek składa dyrektor szkoły – do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu, umieszczonym na stronie miasta.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.koscierzyna.gda.pl

Dzięki naszej wyszukiwarce stypendiów możecie znaleźć inne, ciekawe oferty!

Kontakt

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
ul. 3-go Maja 9A
83-400 Kościerzyna
tel. 58 680 23 59
oswiata@koscierzyna.gda.pl
bip.koscierzyna.gda.pl

Dokumenty

do pobrania