Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • socjalne4
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • inne6
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Burmistrza Gminy Wasilków 2020

organizator:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia Burmistrza Gminy Wasilków 2020

Burmistrz miasta Wasilków zaprasza do składania wniosków o udzielenie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom. Wnioski można składać do 15 września 2020 roku.

Stypendium może być przyznawane uczniom klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Wasilków w następujących kategoriach:

 • naukowe
 • sportowe
 • artystyczne

Uczeń może złożyć tylko jeden wniosek o stypendium w roku. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym termin składania wniosków o stypendia czyli od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

STYPENDIUM NAUKOWE
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

 • średnią ocen nie niższą niż 5,5 dla szkoły podstawowej lub średnią ocen nie niższą niż 5,0 dla szkoły ponadpodstawowej;
 • miejsca od I do III w olimpiadach, konkursach, turniejach z zakresu przynajmniej jednej dziedziny nauki i wiedzy ogólnej na szczeblu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

STYPENDIUM SPORTOWE
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

 • średnią ocen nie niższą niż 4,0;
 • miejsca od I do III w konkursach, turniejach, zawodach lub innych imprezach sportowych na szczeblu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub wyższym, organizowanych przez związki sportowe albo zostali powołani do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej lub wyższej.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE
Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, zamieszkałym na terenie Gminy Wasilków, którzy uzyskali jednocześnie w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium:

 • średnią ocen nie niższą niż 4,0;
 • miejsca od I do III w konkursach, wystawach, festiwalach, przeglądach i innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej na szczeblu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub wyższym, organizowanych pod patronatem kuratora oświaty, ministrów, uczelni wyższych oraz towarzystw i instytucji kultury o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 • dyrektorzy szkół,
 • rodzice (opiekunowie prawni) albo pełnoletni uczeń,
 • kluby sportowe, w których uczeń trenuje.

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 września roku, w którym złożono wniosek do 30 czerwca roku następnego.

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego (na formularzu dostępnym na stronie lub poniżej) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w godzinach: 9.00-17.00 we wtorki, 7.30-15.30 w pozostałe dni robocze w terminie do 15 września 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego powinien zawierać:

 • dane kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły oraz klasę),
 • średnią ocen za ostatni rok szkolny (potwierdzoną przez dyrektora szkoły),
 • opis osiągnięć kandydata.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

W przypadku wysłania wniosków drogą pocztową, muszą one być dostarczone do Urzędu ww. terminie. Wnioski powinny być składane w formie papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: wasilkow.pl

A jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla uczniów, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
tel. 85 718 54 00
kancelaria@wasilkow.pl
www.wasilkow.pl

Dokumenty

do pobrania