Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie33
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Siewierz

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Siewierz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.08.2016

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Siewierz

W Gminie Siewierz  zdolni uczniowie i studenci mogą otrzymać stypendium w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Nabór wniosków kandydatów do stypendium potrwa od 15 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.

 O stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – począwszy od IV klasy,
 •  uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych, będący mieszkańcami Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki,
 • studenci, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończyli 25 roku życia, będący mieszkańcami Gminy Siewierz,  za szczególne osiągnięcia edukacyjne i/lub w dziedzinie nauki.

Stypendium może być przyznane uczniowi lub studentowi, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • jest laureatem olimpiady i/lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej: 5,5 – uczniowie) i reprezentuje szkołę/uczelnię lub gminę w konkursach, przeglądach, wystawach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej: 4,8 – studenci) i legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie nauki (dorobek naukowy, staże, nagrody, i in.).

 Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 • dyrektorzy szkół, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne,
 • rodzic, opiekun prawny, przedstawiciel ustawowy,
 • zainteresowani studenci i pełnoletni uczniowie.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • uwierzytelnione kopie świadectw szkolnych z ubiegłego roku szkolnego,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/osoby reprezentującej uczelnię o średniej ocen za rok szkolny/akademicki poprzedzający złożenie wniosku (dotyczy uczniów i studentów ubiegających się o stypendium  zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 2),
 • uwierzytelnione kopie dyplomów i/lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia, naukowe kandydata do stypendium,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

ADRES:

Urząd Miasta i Gminy Siewierz

ul. Żwirki i Wigury 16

42-470 Siewierz

Informacje pochodzą ze strony: www.itvregion.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
tel. 32 64 99 400
siewierz@siewierz.pl
www.siewierz.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wzór wniosku