Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci18
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne6
 • inne4
 • sportowe9
 • artystyczne8
 • naukowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd15
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 2022

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Raszków

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2022

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków 2022

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Raszków mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków na rok szkolny 2021/2022.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów może zostać przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2021/2022 w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:

 • w klasach IV-VI – 5,60
 • w klasach VII-VIII – 5,30

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków można składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków do dnia 31 lipca 2022 roku.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków mogą złożyć: –

 • rodzice,
 • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia.

W jakiej wysokości i w jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane raz w roku szkolnym.

Wysokość stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków wynosi:

 • dla uczniów klas IV-VI – 500,00 złotych
 • dla uczniów klas VII-VIII – 800,00 złotych

Kto przyznaje stypendium?

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy i Miasta Raszków na dany rok kalendarzowy.

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Nie będą rozpatrywane:

 • wnioski niekompletne,
 • wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 31 lipca 2022 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.raszkow.pl

Innych ofert stypendiów dla uczniów szukajcie  w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków
tel. 62 734 35 11
kancelaria@raszkow.pl
www.raszkow.pl