Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Burmistrza Gminy Chocz 2020

organizator:

Urząd Miejski Gminy Chocz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
wartość stypendium: 500 zł

Stypendia Burmistrza Gminy Chocz 2020

Od dnia zakończenia roku szkolnego do 31 sierpnia 2020 r. najzdolniejsi uczniowie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego gminy Chocz mogą składać wnioski o przyznanie stypendium burmistrza.

Stypendium przyznaje się na wniosek złożony do Burmistrza Gminy Chocz za dany rok szkolny.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł.

Stypendium przyznaje się uczniowi, który:

 1. zamieszkuje na terenie gminy Chocz, oraz
 2. uczęszcza do klasy IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej; oraz uczniom szkoły ponadpodstawowej
 3. spełnił przynajmniej jeden z następujących kryteriów:
 • w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej:

– 5,20 dla uczniów szkół podstawowych,
– 4,80 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • w danym roku szkolnym był finalistą olimpiady: interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiady tematycznej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00,
 • w danym roku szkolnym był finalistą turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00.

Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jeden raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony: chocz.pl

Szeroka oferta stypendiów dla uzdolnionych uczniów znajduje się w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Chocz
ul. Rynek 17
63-313 Chocz
tel. 627 415 330
ug@chocz.pl
www.chocz.pl

Dokumenty

do pobrania