Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Burmistrza Gminy Chocz 2020

organizator:

Urząd Miejski Gminy Chocz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
wartość stypendium: 500 zł

Stypendia Burmistrza Gminy Chocz 2020

Od dnia zakończenia roku szkolnego do 31 sierpnia 2020 r. najzdolniejsi uczniowie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego gminy Chocz mogą składać wnioski o przyznanie stypendium burmistrza.

Stypendium przyznaje się na wniosek złożony do Burmistrza Gminy Chocz za dany rok szkolny.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł.

Stypendium przyznaje się uczniowi, który:

 1. zamieszkuje na terenie gminy Chocz, oraz
 2. uczęszcza do klasy IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej; oraz uczniom szkoły ponadpodstawowej
 3. spełnił przynajmniej jeden z następujących kryteriów:
 • w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej:

– 5,20 dla uczniów szkół podstawowych,
– 4,80 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • w danym roku szkolnym był finalistą olimpiady: interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiady tematycznej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00,
 • w danym roku szkolnym był finalistą turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00.

Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jeden raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony: chocz.pl

Szeroka oferta stypendiów dla uzdolnionych uczniów znajduje się w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Chocz
ul. Rynek 17
63-313 Chocz
tel. 627 415 330
ug@chocz.pl
www.chocz.pl

Dokumenty

do pobrania