Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie54
 • studenci45
 • absolwenci10
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe25
 • inne3
 • artystyczne32
 • socjalne15
 • muzyczne6
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie10
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd46
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Burmistrza Gminy Chocz 2020

organizator:

Urząd Miejski Gminy Chocz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
wartość stypendium: 500 zł

Stypendia Burmistrza Gminy Chocz 2020

Od dnia zakończenia roku szkolnego do 31 sierpnia 2020 r. najzdolniejsi uczniowie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego gminy Chocz mogą składać wnioski o przyznanie stypendium burmistrza.

Stypendium przyznaje się na wniosek złożony do Burmistrza Gminy Chocz za dany rok szkolny.

Wysokość stypendium wynosi 500 zł.

Stypendium przyznaje się uczniowi, który:

 1. zamieszkuje na terenie gminy Chocz, oraz
 2. uczęszcza do klasy IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej; oraz uczniom szkoły ponadpodstawowej
 3. spełnił przynajmniej jeden z następujących kryteriów:
 • w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej:

– 5,20 dla uczniów szkół podstawowych,
– 4,80 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • w danym roku szkolnym był finalistą olimpiady: interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiady tematycznej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00,
 • w danym roku szkolnym był finalistą turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych), organizowanych na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00.

Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jeden raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony: chocz.pl

Szeroka oferta stypendiów dla uzdolnionych uczniów znajduje się w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Chocz
ul. Rynek 17
63-313 Chocz
tel. 627 415 330
ug@chocz.pl
www.chocz.pl

Dokumenty

do pobrania