Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie33
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Tarnowie

organizator:

Wydział Kultury UMT

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2015

Stypendia artystyczne w Tarnowie

Można już ubiegać się o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną. Komplet dokumentacji wraz z wnioskiem należy składać w terminie do 15 maja 2015 r. w Wydziale Kultury UMT ul. Rynek 7.
Stypendia artystyczne są formą wsparcia dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Nagroda ma pomóc realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom. Ma mieć charakter motywacyjny dla artystów, którzy w danym roku chcą realizować projekty artystyczne.
Stypendia artystyczne mają charakter jednorazowy i wynoszą w tym roku 5 000 zł. Wyróżnienie jest przyznawane osobom tworzącym na terenie Gminy Miasta Tarnowa lub będącym mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa, a tworzącym poza jej granicami. Mogą ubiegać się o nie osoby fizyczne na realizację określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej związanego z Tarnowem, rozumianego jako nowe dzieło.
Stypendia artystyczne na realizację określonego projektu artystycznego będą przyznawane w następujących dziedzinach twórczości artystycznej:
 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film
Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium artystycznego. Jeżeli projekt artystyczny realizowany będzie przez kilka osób fizycznych, mogą one złożyć tylko jeden wspólny wniosek o przyznanie nagrody.
Wniosek o stypendium składa się zgodnie z określonym wzorem.
Do wniosku o stypendium wnioskodawca obowiązkowo dołącza następujące załączniki:
1). szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, w tym zakres poszczególnych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane wydatki oraz zamierzone efekty przedsięwzięcia i sposób ich upowszechnienia,
2). portfolio lub dokumentacja twórczości wnioskodawcy w dziedzinie twórczości artystycznej (np.: recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, katalogi, informacja dotycząca otrzymanych nagród i wyróżnień, itp.),
3). opis indywidualnych osiągnięć artystycznych wnioskodawcy,
4). co najmniej jedną rekomendację dla wnioskodawcy wystawioną przez jego opiekuna artystycznego, pracownika dydaktycznego uczelni wyższej będącego specjalistą w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium, fundację lub stowarzyszenie właściwe ze względu na rodzaj twórczości artystycznej wnioskodawcy, bądź uznany autorytet w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium,
5). oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby procedury przyznawania stypendium artystycznego.
Informacje w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów oraz wzór wnioski dostępny tutaj http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1032393.html
Informacje pochodzą ze strony www.tarnow.pl

Kontakt

Wydział Kultury UMT
ul. Rynek 7
Tarnów

.
http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1032393.html