Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Tarnowie

organizator:

Urząd Miasta Tarnów

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2016

Stypendia artystyczne w Tarnowie

15 maja mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem należy składać w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7.

Stypendia artystyczne są formą wsparcia dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Nagroda ma pomóc realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom. Ma mieć charakter motywacyjny dla artystów, którzy w danym roku chcą realizować projekty artystyczne.

Wyróżnienie ma charakter jednorazowy i wynosi 5 tysięcy złotych. Jest ono przyznawane osobom będącym mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub tworzącym na jej terenie. O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne. Laureaci przyznane stypendium muszą wykorzystać na realizację określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej związanego z Tarnowem, rozumianego jako nowe dzieło.

Stypendia artystyczne na realizację określonego projektu artystycznego będą przyznawane w następujących dziedzinach twórczości artystycznej: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film. Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium artystycznego. Jeżeli projekt artystyczny realizowany będzie przez kilka osób fizycznych, mogą one złożyć tylko jeden wspólny wniosek o przyznanie nagrody.

Wniosek o stypendium składa się zgodnie z określonym wzorem. Do wniosku należy dołączyć:

1). szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, w tym zakres poszczególnych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane wydatki oraz zamierzone efekty przedsięwzięcia i sposób ich upowszechnienia,

2). portfolio lub dokumentacja twórczości wnioskodawcy w dziedzinie twórczości artystycznej (np.: recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, katalogi, informacja dotycząca otrzymanych nagród i wyróżnień, itp.),

3). opis indywidualnych osiągnięć artystycznych wnioskodawcy,

4). co najmniej jedną rekomendację dla wnioskodawcy wystawioną przez jego opiekuna artystycznego, pracownika dydaktycznego uczelni wyższej będącego specjalistą w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium, fundację lub stowarzyszenie właściwe ze względu na rodzaj twórczości artystycznej wnioskodawcy, bądź uznany autorytet w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium,

5). oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby procedury przyznawania stypendium artystycznego.

Informacje w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów oraz wzór wniosku dostępny tutaj

Informacje pochodzą ze strony www.tarnow.pl 

Kontakt

Wydział Kultury, Urząd Miasta Tarnów
Rynek 7
Tarnów


www.tarnow.pl