Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne w Piasecznie

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.07.2016
wartość stypendium: 700 zł

Stypendia artystyczne w Piasecznie

Do 31 lipca 2016 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno można składać wnioski o przyznanie stypendium twórczego.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, fotografia i film, teatr, architektura, muzealnictwo i regionalistyka.
O stypendium ubiegać się mogą mieszkańcy gminy Piaseczno – osoby, stowarzyszenia, fundacje zrzeszające artystów i twórców oraz instytucje artystyczne i instytucje kultury, które wykazują się osiągnięciami twórczymi i osiągają sukcesy na terenie gminy, kraju, a także poza jego granicami.
Wnioski o przyznawanie stypendiów mogą składać: Komisja Promocji, zainteresowani artyści i twórcy, stowarzyszenia zrzeszające artystów i twórców, instytucje artystyczne i instytucje kultury

Warunki, które musi spełniać kandydat ubiegający się o stypendium twórcze:

1) jest mieszkańcem gminy Piaseczno lub w przypadku stowarzyszeń, fundacji
zrzeszających artystów i twórców oraz instytucji artystycznych i instytucji kultury
członkowie zarządu są mieszkańcami Piaseczna od co najmniej 5 lat,

2) wykazuje ponadprzeciętne zdolności w wybranej dziedzinie kultury i osiąga
sukcesy na terenie gminy i kraju,

3) wykona w ustalonym terminie określone przedsięwzięcie,

4) przez swoją działalność twórczą będzie promował miasto i gminę Piaseczno.

Stypendium wynosi do 700 zł miesięcznie brutto i jest wypłacane w równych miesięcznych ratach w okresie ustalonym w umowie.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydatów (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, miejsce pracy lub nauki) a w przypadku grup osób dokumenty
rejestracyjne np. w przypadku stowarzyszenia dokumenty wynikające z ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) dane o dorobku twórczym lub artystycznym kandydata na stypendystę (życiorys
artystyczny),

3) plan działalności twórczej lub artystycznej stypendysty w okresie pobierania
stypendium,

4) dokumentację dodatkową z ostatnich 3 lat (fotokopie udokumentowanych osiągnięć
twórczych, popularyzatorskich, naukowych),

5) kandydaci mogą przedstawić opinię branżowej instytucji lub związku twórczego na
temat twórczości kandydata.

Informacje pochodzą ze strony: www.piaseczno.eu

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
tel.: 22 70 17 500
urzad@piaseczno.eu
www.piaseczno.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin